Психологічного консультування і психотерапіїНові актуальні запити суспільства, а саме психологічна допомога та супровід в різних ланках людського буття (особистість, сім’я, бізнес, психологічне та соматичне здоров’я тощо), призвели до необхідності створення у 2006 році кафедри психологічного консультування і психотерапії. Важливим є те, що ці запити не могли бути задоволені традиційними методами, що склалися в педагогіці та медицині. Кафедра, що створена на факультеті психології, є однією з перших спроб розширити сферу практичного застосування психології в академічній освіті та науці України.

Кафедру очолює доктор психологічних наук, професор Олександр Суренович Кочарян, засновник наукового напрямку «статево-рольова психологія», що належить до психології статі. В цьому напрямку розглядаються особливості формування психосексуальної сфери особистості, її маскулінних та фемінінних якостей, які надають можливість самореалізації та прояву активності особистості. Професором О. С. Кочаряном розроблено процесуальну модель клієнт-центрованої психотерапії, яку викладено в підручнику для вищих навчальних закладів «Психотерапія. Психологічні моделі» (видавництво «Питер»). Він є автором понад 150 наукових праць, 5 монографій та навчальних посібників. Під його керівництвом успішно захищено 11 кандидатських дисертацій. Професор О. С. Кочарян пройшов курс навчальної програми з клієнт-центрованої психотерапії і консультування Інтернаціонального інституту клієнт-центрованого підходу (Лугано, Швейцарія) і Центру крос-культурної комунікації (Дублін, Ірландія) для психологів і психіатрів країн Центральної і Східної Європи (Братислава, Прага), є членом ради тренерів Української спілки психотерапевтів.

Співробітниками кафедри вивчаються теоретичні та практичні проблеми психології залежної особистості, її діагностики, профілактики та психокорекції; клиєнт-центрованої психотерапії (професор О. С. Кочарян, доцент Н. М. Терещенко, ст. викладач І. О. Кочарян), психосексології та психології тілесності (професор О. С. Кочарян, доцент Н. М. Терещенко), психології соматичних хворих та розладів адаптації (професор Л. Ф. Шестопалова), психотерапії дітей та підлітків, дитячої психоневрології (доцент В. А.Федосєєв).

Визнаним фахівцем у галузі медичної психології в Україні та за її межами є доктор психологічних наук, професор Л. Ф. Шестопалова. Вона є лауреатом державної премії Україні в галузі науки і техніки, автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць, 8 монографій та навчальних посібників, під її керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. Професор Л. Ф. Шестопалова очолює відділ медичної психології ДУ «Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України».

Професори Кочарян О. С. та Шестопалова Л. Ф. є членами спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Фахівці кафедри є членами редколегій фахових журналів, залучені до робочої групи авторів, які працюють над створенням Українського медико-психологічного словника під керівництвом академіка С. Д. Максименка (професор О. С. Кочарян, старший викладач І. О. Кочарян).

На кафедрі працюють фахівці у галузі психологічного консультування і психотерапії, які сертифіковані Українською спілкою психотерапевтів за напрямком клієнт-центрована психотерапія як навчаючі тренери (професор О.С. Кочарян, кандидат психологічних наук Н.М. Терещенко, старший викладач І.О. Кочарян). У практичному плані викладачі кафедри надають допомогу проблемним та кризовим сім’ям, особам з розладами адаптації, соматичним хворим, в тому числі і тяжко хворим, дітям та їх батькам у вирішенні численних проблем, емоційно залежним особам. На кафедрі є сертифіковані спеціалісти у галузі: поліграфних досліджень (детекція брехні), перинатальної психології (психології плода та новонародженого), психокорекції особистостей з особливими потребами. Співробітники кафедри мають досвід у сфері психологічного супроводу бізнесу (кадровий менеджмент, бізнес консультування, бізнес-тренінги, коучинг тощо).

Кафедра забезпечує викладання понад 15 дисциплін, серед яких: «Методи психокорекції та психотерапії», «Основи сексології», «Психологія соматичних хворих», «Основи неврозології та психіатрії» тощо.

На кафедрі працюють десять фахівців, два з яких – доктори наук, професори та чотири кандидата наук, доценти.

Кафедра активно залучає до наукової роботи студентів. Студентські наукові роботи, які виконано під керівництвом співробітників кафедри неодноразово перемагали у конкурсах університетського та республіканського рівнів. При кафедрі працює секція студентського наукового товариства «Клінічна психологія та психотерапія», у рамках роботи якої проводяться наукові дискусії, майстер-класи, виступи провідних фахівців, проводиться науково-дослідна робота в рамках наукових тем кафедри.