Д 64.051.03

Наказом Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2013 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна строком на три роки створено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями:

  • 01.04.05 — оптика, лазерна фізика;
  • 01.04.07 — фiзика твердого тіла;
  • 01.04.11 — магнетизм.

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь

Шифр
спеціальності в раді

Андерс Олександр Георгійович

(голова спеціалізованої вченої ради)

доктор фізико-математичних наук

01.04.07

Пойда Володимир Павлович

(заступник голови спеціалізованої вченої ради)

доктор фізико-математичних наук

01.04.07

Шеховцов Олег Валерійович

(вчений секретар спеціалізованої вченої ради)

кандидат фізико-математичних наук

01.04.05

Агєєв Леонід Опанасович

доктор фізико-математичних наук

01.04.05

Вовк Руслан Володимирович

доктор фізико-математичних наук

01.04.11

Галунов Микола Захарович

доктор фізико-математичних наук

01.04.05

Дзюбенко Михайло Іванович

доктор фізико-математичних наук

01.04.05

Єрмолаєв Олександр Михайлович

доктор фізико-математичних наук

01.04.11

Зиман Золтан Золтанович

доктор фізико-математичних наук

01.04.07

Кунцевич Станіслав Петрович

доктор фізико-математичних наук

01.04.11

Зиман Золтан Золтанович

доктор фізико-математичних наук

01.04.07

Бойко Юрій Іванович

доктор фізико-математичних наук

01.04.07

Маслов Вячеслав Олександрович

доктор фізико-математичних наук

01.04.05

Милославський Володимир Костянтинович

доктор фізико-математичних наук

01.04.05

Равлик Анатолій Георгійович

доктор фізико-математичних наук

01.04.11

Самофалов Володимир Миколайович

доктор фізико-математичних наук

01.04.11

Фінкель Віталій Олександрович

доктор фізико-математичних наук

01.04.11

Шкуратов Юрій Григорович

доктор фізико-математичних наук

01.04.05