Про факультет

Власний сайт: http://philosophy.karazin.ua/

Філософський факультет було відкрито у 2001 році. Кафедра філософії була створена разом із заснуванням Харківського університету в 1804 році. Першим професором кафедри був послідовник І.Фіхте — Йоган Баптист Шад, який був запрошений за рекомендацією Гете і працював в університеті з 1804 по 1816 роки. У різні часи розвивали філософські студії в університеті видатні професори: А. Дудрович, Ф. Зеленогорський, С. Семковський, Я. Блудов, Д. Острянин, Ю. Бухалов, О. Плахотний.

На факультеті студенти отримують підготовку за спеціальностями «Філософія», «Культурологія», «Валеологія».

Проходження практики студентами здійснюється на базі науково-дослідної валеологічної лабораторії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, у валеологічних центрах та базових школах Європейської мережі шкіл здоров’я.

Філософський факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма науковими та навчальними закладами світу, Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Інститутом історичних досліджень Львівського національного університету імені І. Франка тощо. Викладачі, аспіранти та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових семінарах і симпозіумах в Україні, Польщі, Росії, Італії, Німеччині, США, Австрії, Угорщині, Ізраїлі.