Валеології

Кафедру валеології засновано у 1999 році (на факультеті післядипломної освіти університету). На сьогодні кафедра валеології є структурним підрозділом філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а також першою в Україні кафедрою валеології саме в класичному університеті.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: методологія діагностики здоров’я, екологічна валеологія, валеологія харчування, оздоровчі технології, педагогічна валеологія, валеологічний аналіз навчального процесу, духовність і здоров’я.

Упродовж 1999–2003 років на кафедрі створено «Модуль безперервного валеологічного навчання та валеоосвіти», розроблено 6 навчальних планів підготовки й перепідготовки валеологів і 21 програму з валеології для шкіл і вищих навчальних закладів. Важливою подією стало внесення до 4-го тому змін до Державного класифікатора ДК 003-95 професій «педагог-валеолог», «асистент педагога-валеолога», «методист-валеолог» і «науковий співробітник (валеологія)» у відповідь на клопотання університету. Наступним кроком на шляху розвитку валеологічної освіти можна вважати включення спеціальності «валеологія» (на теперішній час «здоров’я людини») до «Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».

З 2004/2005 навчального року здійснено перший набір студентів, а у 2005/2006 — слухачів на перепідготовку (другу вищу освіту), 2008/2009 — до магістратури, і розпочато цілеспрямовану підготовку фахівців-валеологів для навчальних закладів різного ступеня.

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» отримують кваліфікацію: валеолог, викладач валеології.

Сфери професійної діяльності випускників кафедри — галузь соціального захисту населення, освіти та виховання, сфера рекреації та реабілітації, профілактичної та просвітницької роботи, освітні установи, в тому числі позашкільні, наукові лабораторії та валеологічні центри, оздоровчі установи профілактики та санаторно-курортного лікування тощо.

Протягом свого існування кафедра валеології і науково-дослідна валеологічна лабораторія (наукова база кафедри валеології) стали фундаментальною науковою базою Міністерства освіти і науки України з питань валеологічної освіти і комплексного оздоровлення дітей. Кафедра валеології співпрацює з багатьма педагогічними, медичними та іншими науковими закладами і валеологічними центрами в Україні (Київ, Полтава, Суми, Дрогобич, Трускавець, Сімферополь, Севастополь, Запоріжжя, Вінниця тощо) та за її межами (Росія, Білорусь, Казахстан, Польща, Канада, Чехія, Данія). 25 липня 2000 року було створено Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація валеологів», що має на меті сприяти об’єднанню однодумців у сфері валеології.

Адреса: майдан Свободи, 6, Харків, 61022
Кімната 396 (північний корпус)

Телефон: +380 (57) 707-56-33