Українознавства

З історії кафедри

Кафедра українознавства була створена наприкінці 1991/1992 навчального року за ініціативи ректора Харківського державного університету імені О. М. Горького, професора Івана Тарапова. Процес створення кафедри українознавства відобразив деякі нюанси політики «українізації» колишньої радянської республіки в умовах мінливої кон’юнктури, відповідної реорганізації системи соціальних і гуманітарних наук, а також місцевої, зокрема університетської, специфіки. Внаслідок цього кафедра пережила декілька етапів структурної реорганізації, змін кадрового складу та визначення характеру й основних напрямів своєї діяльності.

Склад кафедри

На кафедрі працює 3 професори, 13 доцентів, 2 старших викладачі, 2 викладачів, навчається 4 аспіранти.

Наукова робота

Наукові напрями: історія Слобожанщини, проблематика українського національного відродження, історіографія, джерелознавство та археологія історії України. При кафедрі діє Східний інститут українознавства імені Ковальських.

Науковий профіль кафедри українознавства визначають сьогодні міждисциплінарні дослідження в галузі регіоналістики, пограничних студій, історичної урбаністики, історичної пам’яті та колективної ідентичності. На кафедрі розробляється науково-дослідна тема «Національні ідентичності Слобідської України», регулярно видається «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» за спеціальностями: «Історія України» та «Українознавство: філософія та історія».

Кафедра українознавства встановила й підтримує міжнародні наукові контакти, в тому числі з Канадським інститутом українських студій Альбертського університету, Українським науковим інститутом Гарвардського університету, Східним інститутом Познанського університету, Американською радою наукових товариств.

У 2000 році при кафедрі було створено громадську наукову організацію — «Східний інститут українознавства імені Ковальських», афілійовану з Канадським інститутом українських студій Альбертського університету. Друкованим органом Інституту став міжнародний історико-культурологічний щорічник «Схід–Захід». Інститут організовує щорічні всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт, фінансує українознавчі наукові проекти та видання.