Теорії культури і філософії науки

З історії кафедри

Кафедра теорії культури і філософії науки була створена на початку липня 1990 року — перша на той час на теренах СРСР за новою концептуально-теоретичною тематикою, чого вимагав процес звільнення від тоталітаризму, що розпочався в усіх сферах життя. В основу концепції кафедри було покладено проблему кризи духовності сцієнтистськи орієнтованої європейської культури та раціоналістичної парадигми в сучасній філософії і науці. Першим завідувачем кафедри було обрано доктора філософських наук, академіка Української Академії політичних наук, член-кореспондента Української академії Інформатики, професора Івана Захаровича Цехмістра.

Склад кафедри

На кафедрі працює 7 професорів, 12 доцентів, старший викладач, 3 викладачів, навчаються 21 аспірант та 1 докторант.

Наукова робота

Комплексна наукова тема кафедри — «Проблема духовності в науці і культурі» входить до республіканської міжвузівської програми «Класика, модерн, постмодерн: проблема духовності на зламі тисячоліття». Вона включає індивідуальні науково-дослідницькі роботи викладачів кафедри і бюджетні науково-дослідницьки теми «Постмодернізм і реляційний холізм» (2000–2002), «Компаративістське дослідження постмодерністських і холістичних тенденцій у сучасній філософії науки і культурології» (2003–2005, «Наука і релігія сьогодні і в майбутньому» (2006–2008), «Наука і релігія в епоху постмодерну» (2009–2010), «Квантовий холізм, дослідження його підґрунтя і шляхів застосування» (2011–2012) під науковим керівництвом професора І. З. Цехмістра.

Вагомим досягненням у новітніх напрямках філософії стало створення та функціонування Харківського центру гендерних досліджень, що проводить значну як наукову, так і методологічну, організаційну роботу. Лабораторія гендерних досліджень при кафедрі теорії культури й філософії науки функціонує в ролі ресурсного центру для регіональних університетських викладачів, аспірантів і студентів, що спеціалізуються в гендерних дослідженнях. Одним з головних ресурсів Лабораторії є бібліотека з гендерної тематики (1000 видань російською й українською мовами й більше 300 видань англійською мовою). Бібліотека обслуговує студентів 4-го й 5-го курсів, а також аспірантів і викладачів, які займаються розробкою гендерної проблематики. У Лабораторії проводяться презентації гендерних досліджень й ознайомлення студентів філософського факультету з діяльністю лабораторії, а також з надаваними лабораторією науковими можливостями для студентів й аспірантів. Щомісяця Лабораторією проводяться засідання Харківського міського молодіжного філософського семінару з гендерних проблем.

Навчальна робота

Кафедра веде викладання філософських і культурологічних дисциплін на філософському і природничих факультетах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. На природничих факультетах це насамперед нормативні курси з філософії (включаючи логіку і релігієзнавство) та з історії української і світової культури. Окрім нормативних курсів були розроблені і читалися такі факультативні і спеціальні курси з культурологічної тематики: «Мова музики», «Історія театру», «Історія художньої-культури України», «Основи культурології», «Соціокультурні аспекти інформатизації суспільства», «Проблема влади: держава, суспільство, особа», «Проблеми духовності в науці і культури»; з філософської тематики — «Пізнання і дійсність», «Філософія науки», «Філософія та методологія природничого пізнання» та ряд інших. На філософському факультеті (відділення «Філософія») викладачі кафедри ведуть курси «Онтологія і метафізика», «Гносеологія та епістемологія», «Логіка і методологія наукового пізнання», «Логіка і методологія природничого пізнання», «Філософія науки» тощо.

В 2002 році на філософському факультеті відкрито спеціальність «культурологія». З цього року кафедра є випускаючою кафедрою зі спеціальності «Культурологія», забезпечуючи читання на цій спеціальності основної маси нормативних і спеціальних курсів. Основними серед них виступають «Антична культура», «Культура Середніх віків і доби Відродження», «Культура Стародавнього Сходу» (Давні Єгипет, Месопотамія, Персія), «Культури Сходу» (Індія, Китай, Японія, Тібет, Мусульманський Схід), «Культура Нового часу», «Культура ХІХ століття», «Сучасна культура», «Теорія культури», «Філософія культури», «Семіотика культури», «Парадигми сучасної культурології», «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Вступ до гендерної теорії».

Крім того, кафедра веде весь цикл навчальної роботи (лекції, семінари, консультації, іспити) з курсів філософії на природничих факультетах та по програмі кандидатського мінімуму для аспірантів (пошукачів) природничих факультетів і аспірантів-іноземців.