Теоретичної і практичної філософії

З історії кафедри

Кафедра філософії у складі університету відновила свою роботу з вересня 1945 року. У 1945–1952 роках кафедру очолював доцент, згодом професор, член-кореспондент АН УРСР Д. Х. Острянин, а після його від’їзду до Києва цю посаду займав доцент А. І. Ристо (1953–1960 роках). Викладацький склад кафедри в 1954–1960 роках представляли два покоління: викладачі, які вже мали досвід роботи у вищих навчальних закладах у довоєнний період — це професор Д. Х. Острянин, професор Я. С. Блудов, реабілітований після ХХ з’їзду КПРС, доценти А .І. Ристо, Г. С. Сухов, М. Ф. Партолін. Друге, більш численне покоління — викладачі, які розпочали свою викладацьку діяльність на кафедрі після війни: Ю. Ф. Бухалов, І. Л. Бейгель, М. Г. Глущенко, К. Г. Гавриш, Г. Ф. Коломієць, І. М. Куликов, О. С. Слабкий, В. П. Шерстнюк, О. О. Якуба.

Плідне сполучення на кафедрі філософії багатого спектру загально-філософських, логіко-методологічних і соціо-гуманітарних досліджень дозволило у 1990 р. створити нову загально-університетську кафедру філософсько-культурологічного профілю — кафедру теорії культури і філософії науки (завідувач кафедри — професор І. З. Цехмістро).

До рубежу 80-х–90-х років завдяки підготовці висококваліфікованих фахівців через аспірантуру і докторантуру, плідній науковій і навчально-методичній діяльності кафедра філософії Харківського університету утвердилася як один з визнаних в Україні центрів філософсько-культурологічного знання.

Склад кафедри

На кафедрі працює 10 професорів, 11 доцентів, 2 старших викладачів та 2 викладачів, навчається 20 аспірантів та 2 докторанти.

Наукова робота

Наукові напрями: багатоманіття форм філософування в різних соціокультурних світах, розробка фундаментальних проблем соціально-філософської теорії, культурної антропології, філософії історії, політичної філософії, порівняльного вивчення цивілізацій, дослідження в галузі філософських і культурологічних аспектів теорії та практики психоаналізу.

Значне місце у науковому житті кафедри займають «Філософські перипетії. Вісник Харківського університету. Серія: Філософія» (засновано у 1965 році) — видання, затверджене ВАК України як фахове. Це своєрідна творча, пошукова лабораторія для всіх науковців кафедри і великої кількості філософів Харкова і інших міст України, переважно здобувачів наукових ступенів кандидата або доктора філософських наук.