Історії зарубіжної літератури та класичної філології

Власний сайт: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/katedra_zarub_lit.html

На кафедрі працюють:

1 доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої освіти України, 10 кандидатів філологічних наук.

Кафедра була заснована на базі кафедри загальної літератури (1804), перейменованої в у 1884 році в кафедру західноєвропейських літератур, і кафедри грецької та римської словесності (1804), перейменованої в у 1884 році в кафедру класичної філології. Серед Х харківських філологів-класиків широко відомі І. Кроненберг, ректор університету (1824–1829, 1833–1836), автор підручників латинської мови й до нашого часу неперевершеного «Латинського лексикону», Є. Філоматський та Р. Гонорський, які активно пропагували античну, західноєвропейську й вітчизняну науку та культуру на сторінках перших українських журналів «Амалтея», «Мінерва», «Український вісник» та ін. тощо, засновниками яких вони були; І. Нетушил, ректор останніх років дореволюційного університету, в коло інтересів якого входили грецька та латинська граматики, вивчення і коментування латинських текстів, дослідження римських історичних пам’яток й історії Риму. З кафедрою пов’язані імена таких відомих філологів і літературознавців, як один із перших професорів Харківського університету, член Паризької Королівської академії Я. М. Белен-де-Балю, академік О. І. Білецький, О. І. Кірпічніков, О. Г. Розенберг, П. П. Вербицький.

Кафедра читає курси, пов’язані як з історією світової літератури на філологічному факультеті і факультеті іноземних мов, так і спеціальні курси, пов’язані з класичною філологією для відновленого в 1994 класичного відділення, а також курс латинської мови на гуманітарних факультетах, біологічному, філософському, юридичному і факультеті фундаментальної медицини.

Літературознавчі курси:

Антична література, Давньогрецька література, Римська література; Антична міфологія; Література Середніх віків і Відродження; Література XVII–XVIII століть; Література ХІХ століття; Література кінця ХІХ – початку ХХ століть, зарубіжна література у в школі; Французька література ХХ століття; Німецька література ХХ століття; Англо-американська література ХХ століття; Західноєвропейські літературознавчі школи ХХ століття.

Лінгвістичні курси:

Давньогрецька мова, морфологія та синтаксис, читання оригінальних текстів; Латинська мова, історична граматика, морфологія, синтаксис латинської мови, читання оригінальних текстів.

Провідні наукові проблеми кафедри зумовлені багатопрофільністю навчальних дисциплін, що їх забезпечує кафедра.

Передусім це:

1. Розвиток та взаємодія художньо-естетичних систем:

а) комічне у художньому мисленні ХХ століття;

б) проблеми гуманізму і дегуманізації у світовій літературі;

в) напрямки і характер сучасних літературних пошуків;

г) генеза, специфіка і доля реалізму, декадансу, модернізму, постмодернізму;

е) міф у літературі;

ж) рецепція античної культури в Україні (від Г.С. Сковороди до сучасності).

2. Античність і сучасність:

а) антична міфологія й античні мотиви та сюжети в системі художнього мислення наступних епох;

б) давньогрецька та латинська мови в системі сучасної лексики;

в) роль античної культури на формування української на різних етапах її розвитку.

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю — «Література зарубіжних країн».