Історії російської літератури

Власний сайт: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/katedra_ru_lit.html

Склад кафедри

На кафедрі працюють два доктора філологічних наук, професора – Олександр Іванович Лагунов і Ірина Іванівна Московкіна, 7 кандидатів наук та доцентів — Павло Миколайович Бабай, Наталія Павлівна Євстаф’єва, Раїса Григорівна Кузьменко, Надозірна Тетяна Володимирівна, Геннадій Георгійович Руденко, Любов Олександрівна Скубачевська, Тетяна Анатоліївна Шеховцова.

Історія кафедри

На cловесному факультеті, який входив до складу Харківського Імператорського університету, відкритого у 1805 році, була кафедра красномовства, віршування та мови російської. У 1835 році вона була перетворена на кафедру російської словесності та історії російської літератури. У 1901 році було вирішено поділити цю кафедру на дві — кафедру російської мови та кафедру російської літератури. З того часу кафедра, при модифікації назв, існує і на цей день.

У різні роки на кафедрі працювали такі видатні вчені та педагоги, як О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куліковський та ін. Вони заснували Харківську філологічну школу та психологічне направлення в вітчизняному літературознавстві, традиції яких продуктивні і в сучасній науці. Співробітниками кафедри були видатні філологи — О. М. Білецький та М. П. Жинкін, діапазон наукових інтересів яких був дуже широким (від «Слова про Ігорів похід» до літератури ХХ ст.), М. Г. Зельдович та Л. Я. Лівшиць, автори хрестоматії «Російська література ХІХ ст.: Хрестоматія критичних матеріалів», яка витримала кілька перевидань; М. В.Черняков — знавець російської поезії ХХ століття, О. В. Сливицька — один із найбільш авторитетних сьогодні дослідників творчості О. І. Буніна; Р. М. Піддубна — відомий дослідник творчої спадщини О. С. Пушкіна та Ф. М. Достоєвського та інші.

Навчальний процес

Кафедра бере участь у підготовці фахівців двох рівнів (бакалаврів та магістрів) за спеціальністю «Мова та література (російська)» та спеціалізацією «Видавнича справа та редагування». Кафедра забезпечує такі теоретичні та історико-літературні курси, як ««Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Усна народна творчість», «Історія російської літератури». Крім того, читаються спецкурси: «Поезія російського символізму», «Екзистенційна свідомість у прозі російського зарубіжжя «першої хвилі», «Специфіка російського постмодернізму», «Інтертекстуальність літературного твору», «Актуальні проблеми сучасної російської прози та поезії».

Педагогічна практика студентів проходить у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харків. За спеціалізацією «Видавнича справа та редагування» кафедра читає курси «Основи видавничої справи», «Системи верстки і макетування», «Редагування (загальний курс)». «Технічне редагування і поліграфічне оформлення видань». Редакторська практика здійснюється на базі видавництв м. Харків: «Ранок», «Факт», «Слово», «Торсінг», «Світ дитинства» та ін.

Наукова робота

Кафедра працює над комплексною науковою темою:

«Проблеми методу, поетики та жанру російської літератури ХIХ та ХХ століть». У центрі уваги дослідників — проза та поезія «срібного віку» російської літератури.

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю — «Російська література».