Загального та прикладного мовознавства

Власний сайт: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/katedra_movozn.html

Кафедра було створено 1964 року за ініціативи члена-кореспондента НАН України В. В. Акуленко як відділення прикладної лінгвістики філологічного факультету. Кафедра забезпечує підготовку студентів з таких напрямів прикладного мовознавства:

  • комп’ютерне опрацювання тексту;
  • науково-технічний переклад (включаючи машинний переклад);
  • методика викладання філологічних дисциплін.

Крім цього, кафедра веде курси англійської мови та теорії і практики перекладу для відділення прикладної лінгвістики; інформатики для філологічного факультету; вступу до мовознавства і загального мовознавства для філологічного факультету і факультету іноземних мов; керує виробничою та педагогічною практикою, бакалаврськими та магістерськими роботами з прикладної лінгвістики, науково-технічного перекладу та методики викладання філологічних дисциплін.

Кафедра веде дослідження з таких проблем:

  • комп’ютерна лінгвістика;
  • дискурсивний аналіз;
  • зіставне мовознавство;
  • психолінгвістика;
  • методика викладання філологічних дисциплін.