Фундаментальної математики

Власний сайт: http://puremath.univer.kharkov.ua/index-ua.html

На кафедрі фундаментальної математики (завідувач — професор Олександр Леонідович Ямпольський) дослідження йдуть в декількох напрямках: геометрія підмноговидів в фінслерових просторах, потоки середньої кривини, геометрія шарувань та розподілів, гармонічні відображення та грасманів образ в групах Лі, геометрія підмноговидів в групі Гейзенберга, геометрія «в цілому» в стандартних тривимірних геометріях, нелінійні задачі математичної фізики і якісна теорія нескінченновимірних динамічних систем, комплексний і опуклий аналізи, теорія субгармонійних функцій, зростання та розподіл значень цілих та мероморфних функцій, математична та статистична фізика, різні класи диференціальних рівнянь, у тому числу, нелінійні інтегро-диференціальні, з запізнюючим аргументом та у банахових просторах, аналітична теорія ймовірностей, геометрія банахових просторів, алгебра.