Центр інноваційних методів освіти

Центр інноваційних методів освіти був створений в 2012 році і зараз здійснює свою роботу на базі Каразінської школи бізнесу. Головною метою Центру є супроводження розробки та впровадження інноваційних проектів в галузі освіти.

Напрямки діяльності центру іноваційних методів освіти:

  • Впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій та участь в розробці та вдосконаленні основних освітніх програм відповідно до тенденцій на ринках праці та освітніх послуг.
  • Організація та координація корпоративного навчання та впровадження інноваційних освітніх технологій в систему підготовки персоналу.
  • Організація конференцій, семінарів, методичних консультацій та інших заходів з розробки та впровадження інноваційних освітніх технологій для професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів, персоналу Університету та інших освітніх установ.
  • Розробка і реалізація курсів управлінського розвитку.
  • Організація і проведення заходів спрямованих на впровадження інновацій в підготовку майбутніх управлінців.
  • Розробка та організація комплексу профорієнтаційної та виховної діяльності за використання активних форм та інноваційних методів роботи.