Про факультет

Власний сайт: http://jurfak.univer.kharkov.ua/

Юридичний факультет Харківського університету веде свою історію з 1804 року, від відділення морально-політичних наук, яке згодом перетворилося на факультет.

У 1920 році юридичний факультет було ліквідовано і на його основі створено правовий факультет Харківського інституту народного господарства, який у подальшому став Національним університетом «Юридична академія імені Ярослава Мудрого».

Юридичний факультет було відновлено у 2004 році Наказом ректора № 0202–1/088 від 1 червня 2004 року. Відродження факультету у стінах одного з найстаріших університетів Східної Європи було зумовлене необхідністю відбудови структури класичного університету, а також сприяло поповненню державних, громадських, правоохоронних органів та установ кваліфікованими фахівцями-юристами.

На факультеті студенти отримують підготовку за галуззю знань «Право» та спеціальностями «Право» (рівні вищої освіти — бакалаврський, 4 роки навчання; магістерський, 1,5 роки навчання на денній формі та 1 рік навчання заочній формі; ОКР «Спеціаліст», 1 рік навчання) та «Міжнародне право» з 2016/2017 навчального року (бакалаврський рівень, 4 роки навчання).

Підготовку студентів здійснюють понад 60 висококваліфікованих фахівців, зокрема 12 докторів наук, 35 кандидатів наук та 5 Заслужених юристів України.

Наразі до складу факультету входять 5 кафедр: кафедра державно-правових дисциплін, кафедра цивільно-правових дисциплін, кафедра кримінально-правових дисциплін, кафедра конституційного, муніципального і міжнародного права, кафедра правосуддя.

Студенти факультету денної та заочної форми навчання отримують ступінь «бакалавр права» (4 роки навчання), «спеціаліст з права» (1 рік навчання), «магістр права» (1,5 роки навчання на денній формі та 1 рік навчання заочній формі).

Більш детальну інформацію про факультет, зокрема правила вступу, строки та умови навчання тощо, можна отримати на власному сайті факультету.