Державно-правових дисциплін

Кафедра державно-правових дисциплін є основним базовим структурним підрозділом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що проводить навчально-виховну і методичну роботу зі спеціальності «Правознавство» і здійснює науково-дослідну діяльність за цим напрямом.

Кафедру державно-правових дисциплін було утворено згідно з наказом ректора № 0202-1/087 від 28 травня 2004 року. Виконувач обов’язків завідувача кафедри доктор юридичних наук, професор Лук’янець Дмитро Миколайович.

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та наукової роботи. До професорсько-викладацького складу кафедри входять 6 докторів юридичних наук, 15 кандидатів юридичних наук, кандидат економічних наук, кандидат психологічних наук, кандидат педагогічних наук, 6 старших викладачі, 2 викладачі.

Кафедра державно-правових дисциплін здійснює фахову підготовку студентів юридичного факультету та забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів на всіх факультетах університету.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

1 курс — Історія держави та права зарубіжних країн, Історія держави та права України, Ділова українська мова, Теорія держави та права, Юридична деонтологія, Риторика, Засади професійного успіху

2 курс — Адміністративне право, Історія політичних та правових вчень, Риторика, Політична історія сучасного світу

3 курс — Трудове право, Фінансове право, Митне право, Адміністративні послуги

4 курс — Інформаційне право, Основи охорони праці, Податкове право, Митне право, Проблеми сучасної юридичної науки, Нотаріат і адвокатура

5 курс (магістр) — Актуальні питання адміністративного права, Публічна служба в Україні, Методологія та організація наукових досліджень, Проблеми теорії держави і права, Метод. Пробл. Форм. Сусп, Міжнародне трудове право, Чинники успішного працевлаштування, Юридична компаративістика

5 курс (Альтернативне вирішення спорів) — Спори у сфері трудових правовідносин, Юридична конфліктологія

5 курс (Міжнародне право) — Правова система України в умовах євроінтеграції Інші факультети Правове забезпечення соціальної роботи, Правознавство, Трудове право, Фінансове право

Адреса: 61077, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 4 поверх, к. 426.
Телефон: +380 (57) 705-08-53.