Державно-правових дисциплін

Кафедра державно-правових дисциплін є основним базовим структурним підрозділом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що проводить навчально-виховну і методичну роботу зі спеціальності «Правознавство» і здійснює науково-дослідну діяльність за цим напрямом.

Кафедру, з моменту її утворення, очолює Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Кагановська Тетяна Євгеніївна.

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує навчальну, методичну та наукову роботу. До професорсько-викладацького складу кафедри входять понад 20 висококваліфікованих правників, зокрема 4 доктори наук, професора та 13 кандидатів наук, доцентів та 1 Заслужений юрист України.

Кафедра здійснює фахову підготовку студентів юридичного факультету та забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів на всіх факультетах університету.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Історія держави та права зарубіжних країн, Історія держави та права України, Ораторське мистецтво, Теорія держави та права, Юридична деонтологія, Адміністративне право, Історія вчень про державу та право, Трудове право, Українська мова (за професійним спрямуванням), Політична історія сучасного світу, Українська мова (за професійним спрямуванням), Фінансове право, Податкове право, Правнича лінгвістика, Інформаційне право, Основи охорони праці, Адміністративне судочинство, Великі правові системи сучасності, Державне управління, Комунікативні процеси в управлінській діяльності (вибіркова дисципліна), Менеджмент в праці держслужбовців, Методологічні проблеми формування громадянського суспільства (вибіркова дисципліна), Методологія та організація наукових досліджень, Міжнародне трудове право (вибіркова дисципліна), Охорона праці в галузі, Право соціального забезпечення, Правова система України, Проблеми теорії держави і права, Реалізація та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні (вибіркова дисципліна), Тлумачення права (вибіркова дисципліна), Філософія права, Юридична психологія.

Адреса: 61077, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 4 поверх, к. 426.
Телефон: +380 (57) 705-08-53.