Конституційного і муніципального права

Кафедра конституційного і муніципального права є одним зі структурних підрозділів юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що проводить навчальну, навчально-методичну, наукову та навчально-виховну роботу з підготовки фахівців за спеціальностями 081 — «Право», 082 — «Міжнародне право».

З моменту утворення кафедри її очолює кандидат юридичних наук, доцент Марк Миколайович Воронов.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими пріоритетними напрямами, як: шляхи удосконалення механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина; проблеми впровадження конституційної та муніципальної реформ в Україні.

Кафедра має високий кадровий потенціал, до складу якого входить 7 фахівців, зокрема 1 доктор наук та 6 кандидатів наук.

Кафедра забезпечує викладання низки базових дисциплін та спецкурсів конституційно-правового та муніципально-правового спрямування студентам юридичного факультету 2–5 курсів денної та заочної форм навчання.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Конституційне право України, Актуальні проблеми конституційного права України; Державне (конституційне) право зарубіжних країн; Порівняльне конституційне право; Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні; Конституційне процесуальне право; Муніципальне право; Органи самоорганізації населення; Виборче право; Конституційні засади громадянського суспільства в Україні; Парламентське право; Міжнародні стандарти місцевого самоврядування; Міжпарламентське співробітництво.