Конституційного і муніципального права

Історія кафедри кримінально-правових дисциплін розпочинається з 2001 року, коли згідно з Наказом ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 0202-4079 від 31.08.2001 року на філософському факультеті було створено кафедру правознавства, діяльність якої частково забезпечувала викладання дисциплін кримінально-правового циклу.

У квітні 2004 року університет отримав ліцензію ДАК Міністерства освіти і науки України на підготовку студентів за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», тому кількість кафедр з правознавчих дисциплін збільшується. Згідно з Наказом ректора № 0202-1/088 від 01 червня 2004 року в університеті створено юридичний факультет, до складу якого включено й кафедру кримінально-правових дисциплін. Її завідувачем було призначено доктора юридичних наук, професора Трубникова Василя Михайловича, який очолював кафедру кримінально-правових дисциплін до серпня 2016 року. З вересня 2016 року на посаду завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету призначено доктора юридичних наук, професора Житного Олександра Олександровича.

Сьогодні кафедра кримінально-правових дисциплін має значний науково-педагогічний потенціал, який забезпечується роботою 6 докторів юридичних наук (М. В. Даньшин, О. О. Житний, М. В. Руденко, В. М. Трубников, В. Б. Харченко, О. М. Храмцов) та 7 кандидатів юридичних наук (О. О. Бондаренко, М. Л. Давиденко, Д. П. Євтєєва, Г. С. Рибалко, Д. С. Слінько, О. П. Шайтуро, Ю. П. Янович).

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін (нормативних та вибіркових):

 • Кримінальне право. Загальна частина;
 • Кримінальне право. Особлива частина;
 • Кримінологія;
 • Криміналістика;
 • Кримінальний процес;
 • Судова бухгалтерія та правова статистика;
 • Судова медицина та психіатрія;
 • Кримінально-виконавче право;
 • Актуальні питання кримінального права;
 • Суспільство і злочинність;
 • Соціологія права;
 • Судові та правоохоронні органи України;
 • Правовий захист особи в криміногенних ситуаціях;
 • Кваліфікація злочинів;
 • Нотаріат і адвокатура;
 • Актуальні проблеми діяльності судових та правоохоронних органів;
 • Господарський процес;
 • Порівняльне судове право;
 • Порівняльне кримінальне право і кримінальний процес;
 • Сучасна кримінально-правова доктрина;
 • Сучасна кримінально-процесуальна і криміналістична доктрини;
 • Кримінально-правові дослідження окремих видів злочинів;
 • Методологія і методика кримінологічних досліджень

Адреса: 61077, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 4-й поверх, к. 432;

Телефон: +380 (57) 707-54-85.

Електронна пошта: criminal_law@karazin.ua