Міжнародного і європейського права

Кафедра міжнародного і європейського права є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальностей 082 — «Міжнародне право», 081 — «Право» і здійснює науково-дослідну діяльність за цими напрямами. Кафедра створена рішенням Вченої ради університету від 31 серпня 2016 року.

З моменту утворення кафедри її очолює доктор юридичних наук, професор Сироїд Тетяна Леонідівна. На сьогоднішній день на кафедрі працює 6 викладачів, 3 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, 2 — доктора юридичних наук.

Кафедра міжнародного і європейського права здійснює фахову підготовку студентів юридичного факультету 1–5 курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 082 — Міжнародне право, 081 — Право та забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Історія міжнародного права, Історія дипломатії, Історія держави і права зарубіжних країн, Міжнародне публічне право, Право Європейського Союзу, Право міжнародної відповідальності, Право міжнародних організацій, Актуальні питання міжнародного правопорядку, Право зовнішніх зносин та основи дипломатії, Міжнародне право прав людини, Право міжнародної безпеки тощо.

E-mail: kmep@karazin.ua