Міжнародного і європейського права

Кафедра міжнародного і європейського права є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальностей 082 — «Міжнародне право», 293 — «Міжнародне право», 081 — «Право» і здійснює науково-дослідну діяльність за цими напрямами.

Кафедра створена рішенням Вченої ради університету (протокол № 3901-1/ 387 від 31.08.2016 р.).

З моменту утворення кафедри її очолює доктор юридичних наук, професор Сироїд Тетяна Леонідівна.

На сьогоднішній день на кафедрі працює 7 викладачів, 3 мають науковий ступінь кандидата юридичних наук, 3 — доктора юридичних наук.

Кафедра міжнародного і європейського права здійснює фахову підготовку студентів юридичного факультету 1–6-х курсів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 082 — Міжнародне право, 293 — Міжнародне право, 081 — Право та забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Історія міжнародного права, Актуальні питання міжнародного правопорядку, Історія дипломатії, Міжнародне публічне право (основи теорії), Міжнародне публічне право, Право Європейського Союзу, Право міжнародної відповідальності, Право міжнародних організацій, Право зовнішніх зносин та основи дипломатії, Міжнародне право прав людини, Право міжнародної безпеки, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне кримінальне право, Міжнародне судочинство, Міжнародне право навколишнього середовища, Міжнародно-правове регулювання міграційних процесів, Правовий статус території у міжнародному праві, Захист вразливих категорій осіб у міжнародному праві та ін.

E-mail: kmep@karazin.ua