Кримінально-правових дисциплін

Історія створення кафедри кримінально-правових дисциплін бере свої витоки з 2001 року, коли було створено кафедру правознавства.

У квітні 2004 року університет отримав ліцензію ДАК Міністерства освіти і науки України на підготовку студентів за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», тому кількість кафедр з правознавчих дисциплін збільшилася і 2004 року в університеті створено юридичний факультет, до складу якого з-поміж інших включено кафедру кримінально-правових дисциплін, завідувачем якої було призначено доктора юридичних наук, професора Василя Михайловича Трубникова.

Сьогодні кафедра кримінально-правових дисциплін має значний науково-педагогічний потенціал, до складу якого входять 9 висококваліфікованих фахівців, зокрема 4 доктори наук і 6 кандидатів наук.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Кримінальне право (загальна частина), Кримінальне право (особлива частина), Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Криміналістика, Судова бухгалтерія та правова статистика, Судова медицина та психіатрія, Методика розслідування економічних злочинів, Злочини у сфері інтелектуальної власності, Актуальні питання кримінального права, Соціологія права, Кваліфікація службових злочинів, Сучасні проблеми слідчої діяльності.

Адреса: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 4 поверх, к. 432.
Телефон: +380 (57) 707-54-85.