Цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін створена у 2005 році та здійснює навчальну і науково-методичну роботу зі спеціальності «Правознавство», виховну роботу серед студентів, наукові дослідження за профілем кафедри, підготовку науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової і педагогічної кваліфікації.

З моменту утворення кафедри її очолює доктор юридичних наук, професор Ірина Валентинівна Венедіктова. Науково-педагогічний склад кафедри складають 7 докторів наук, 12 кандидатів наук, старший викладач, 3 викладачі.

Наукова діяльність кафедри проводиться за темою «Цивільно-правова охорона майнових і особистих немайнових прав в громадянському суспільстві» в межах загальної наукової теми факультету.

Дисципліни, що викладаються кафедрою цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті: Латинська мова, Основи римського приватного права, Цивільне право (загальна частина), Екологічне право, Цивільне право (особлива частина), Господарське право, Аграрне право, Житлове право, Речові права, Сімейне право, Цивільний процес, Міжнародне приватне право, Медичне право, Інтелектуальне право, Правове регулювання фондового ринку, Інтелектуальна власність, Чинники успішного працевлаштування за фахом, Актуальні питання цивільного права, Корпоративне право, Комерційне право, Патентні дослідження, Банківське право, Правове регулювання обігу земельних ділянок, Міжнародний комерційний арбітраж, Проблеми цивільного права в судовій практиці.

Адреса: 61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 4-й поверх, к. 429а.
Телефон: +380 (57) 707-50-65.