Лабораторія історичної інформатики

Лабораторія є підрозділом історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, налічує 8 комп’ютерів, підключених до мережі інтернет та до внутрішньої університетської мережі.

Склад:

  • Любавський Роман Геннадіойвич — завідувач лабораторії
  • Гречишкіна Марія Вікторівна — старший лаборант
  • Книш Ірина Олександрівна — старший лаборант
  • Коваленко Юлія Сергіївна —старший лаборант
  • Кудь Олександр Сергійович — старший лаборант
  • Рачков Євген Сергійович — старший лаборант
  • Філіпенко Лариса Володимирівна — старший лаборант

Історія

Нове тисячоліття поставило перед істориками нові завдання. Відповідаючи на виклики часу, з ініціативи декана історичного факультету професора С. І. Посохова, одну з аудиторій історичного факультету (5-59) було перетворено в комп’ютерну лабораторію.

Презентація лабораторії відбулася 24 листопада 2000 року. З моменту відкриття лабораторію було об’єднано з комп’ютерним класом факультету. Перед лабораторією були поставлені завдання всебічної комп’ютеризації наукового й навчального процесів, допомоги студентам, аспірантам, викладачам і співробітникам факультету в оволодінні комп’ютерними технологіями.

Для якісного здійснення поставленої мети були запрошені фахівці з механіко-математичного факультету — О. М. Перепелиця й А. В. Резуненко. З кожним роком зростає кількість споживачів послуг лабораторії, що стала місцем проведення численних круглих столів, наукових семінарів, на яких обговорюються сучасні проблеми історичної науки У 2005 році у на базі лабораторії доцент кафедри історії України В. О. Куліков почав читати спецкурс для студентів «Кількісні методи в дослідженнях історії України». У 2006 році було введено новий загальний курс «Історична інформатика», обов’язковий для всіх студентів 2 курсу історичного факультету.

У 2006 році до програми конференції «Каразінські читання», яка щорічно проводиться історичним факультетом, вперше було включено секцію «Інформаційні технології в історичних дослідженнях». Співробітники лабораторії займаються розробкою й підтримкою сайту історичного факультету імені В. Н. Каразіна, створенням локальної електронної бібліотеки тощо.

Сьогодні лабораторія й комп’ютерний клас щільно пов’язані з науковим і навчальним процесами, що стали необхідною ланкою як у підготовці фахівців-істориків так і в здійсненні ряду наукових проектів історичного факультету.

Наукова робота

Лабораторія займається розробкою наукових проблем в галузі економічної історії, історичної демографії та історичної інформатики. Основним науковим проектом лабораторії є проект «Модернізація Наддніпрянської України в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.»/p>

Лабораторія є інформаційним центром історичного факультету.

Навчально-методична робота

На базі лабораторії читається загальний курс «Історична інформатика» та спецкурс «Методи обробки масових історичних джерел».

Адреса
61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, ауд. 5-59
Телефон: +380 (57) 707-52-42
E-mail: history@karazin.ua