Про факультет

Власний сайт: http://history.karazin.ua/

Свою історію факультет веде з моменту відкриття університету (1805 рік). Серед викладачів та вихованців університету були такі видатні історики: І. Срезнєвський, Б. Дорн, М. Костомаров, В. Іконников, М. Дринов, М. Сумцов, Д. Багалій, Ф. Шміт, Д. Яворницький, В. Бузескул, О.Шліхтер та інші. У 1910 році вперше звання почесного доктора російської історії в Харківському університеті одержала жінка — видатний історик та етнограф О. Єфименко. Серед почесних докторів університету був М. Грушевський, перший президент України. У ХХ столітті на факультеті навчалися такі відомі у майбутньому вчені, як Ю. В. Кнорозов, М. А. Барг, Ю. Ю. Кондуфор.

Історичний факультет готує фахівців за спеціальностями «Історія», «Археологія» та «Архівознавство». Серед випускників факультету чимало державних, громадських і політичних діячів, дипломатів, працівників правоохоронних органів та засобів масової інформації.

Загалом, студентам факультету читається більше 150 курсів та спецкурсів. Серед основних курсів, що викладаються на історичному факультеті, — «Історія первісного суспільства», «Археологія», «Етнографія», «Історія стародавнього Сходу», «Історія Давньої Греції та Риму», «Історія середніх віків», «Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Історія України», «Історія Росії», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історична географія», «Основи історіографії», «Історіографія історії України» тощо.

Наукова робота на факультеті ведеться за десятьма напрямками. У межах цих напрямів розробляються численні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, археології, історіографії, джерелознавства. Щорічна кількість друкованих праць співробітників факультету сягає 150 одиниць. При факультеті діє дві лабораторії: історичної інформатики та навчально-методична. Видається п’ять збірників наукових праць: «Вісник Харківського університету» (серія «Історія»), «Старожитності», «Харківський історіографічний збірник», «Методичний вісник», збірник праць молодих учених «Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії». На факультеті щорічно проводяться наукові конференції, виставки, організовуються археологічні експедиції. Історичний факультет — відомий центр підготовки навчальної літератури з історії. Тут написано десятки підручників та навчальних посібників. На факультеті діє спеціалізована рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Щорічно на факультеті навчається близько 20 аспірантів та докторантів. При факультеті діє найстаріше в країні студентське наукове товариство.