Нової та новітньої історії

Адреса

Ауд. 5-57 (кафедра нової та новітньої історії), Майдан Свободи, 4, Харків 61022, Україна
E-mail: nova_novitnya_ist@karazin.ua

Склад

Кафедра нової та новітньої історії є підрозділом історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Завідувач кафедри — кандидат історичних наук, доцент Олександр Петрович Чижов.

На кафедрі працюють 3 професори, 2 доктори наук; 6 доцентів і кандидатів наук

Історія кафедри

Кафедра нової і новітньої історії заснована одночасно з університетом. За університетським Уставом 1804 року на відділенні словесних наук було відкрито кафедру всесвітньої історії, географії і статистики, в рамках якої розпочалось викладання нової історії зарубіжних країн.

На момент створення історико-філологічного факультету у 1850 році визначились головні наукові напрямки кафедри: історична славістика, західноєвропейська історія нового часу і сходознавство, що залишаються традиційними для кафедри і на сьогодні.

З історією кафедри дореволюційного періоду пов’язана наукова і викладацька діяльність П. П. Гулака-Артемовського, І. І. Срезневського, П. О. Лавровського, болгарського і російського вченого М. С. Дринова, М. Н. Петрова, Б. А. Дорна, М. М. Луніна та інших.

З відновленням у 1933 році Харківського університету у складі історичного факультету було відтворено і кафедру нової та новітньої історії, на якій працювали видні вчені і педагоги, зокрема А. П. Ковалевський, С. І. Сидельніков, Г. М. Попов.

На сьогодні кафедра володіє значним науково-педагогічним потенціалом, суттєво розширила навчальну і наукову проблематику і здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів, сприяє розвитку вітчизняної історичної науки.

Науково-дослідна робота
Наукові тематики кафедри: «Актуальні питання історії закордонних країн у новий і новітній час» (науковий керівник — професор Є. П. Пугач), «Історія національно-визвольного руху» (науковий керівник — професор О. О. Чувпило).

Кафедра проводить підготовку аспірантів з різноманітних проблем нової і новітньої історії, історії міжнародних відносин тощо.

За участю кафедри створено Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова. Кафедра забезпечує роботу студентських наукових гуртків: нової і новітньої історії і історії міжнародних відносин. Кафедра підтримує зв’язок з науковими центрами і вченими України, Росії, країн ближнього і далекого зарубіжжя.

Також здійснюється міжнародний обмін студентами та викладачами, проводяться науково-педагогічні стажування, дослідницькі роботи з конкурсними стипендіями тощо.

Навчальна робота

Кафедра нової та новітньої історії забезпечує викладання 30 дисциплін, зокрема: нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, історія західних та південних слов`ян, нова та новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки, актуальні проблеми сучасної історії країн Західної Європи та Північної Америки, актуальні проблеми сучасної історії країн Азії, історія світової культури, історія міжнародні відносини, історія соціальних і демократичних рухів, політичні системи закордонних країн, джерелознавство та історіографія нової та новітньої історії та ін.
Основні навчальні курси забезпечені підручниками, посібниками та методичними розробками. Кафедра є випускаючою. Щорічно 25–30 студентів виконують дипломні роботи бакалаврів, спеціалістів та магістрів за тематикою нової та новітньої історії.

Випускники кафедри працюють у різноманітних сферах викладацької, наукової, міжнародної й адміністративно-державної діяльності.