Історії України

Адреса

Ауд. 5-50 (кафедра історії України), майдан Свободи, 4, Харків 61022, Україна
Teлефон: +38 (057)707-52-25
E-mail: histua@karazin.ua

Склад

Кафедра історії України є підрозділом історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Завідувач кафедри — доктор історичних наук, професор Володимир Вікторович Калініченко. На кафедрі працюють 2 професори, доктори наук; 5 доцентів, кандидатів наук.

З історії кафедри

Кафедра бере початок з науково-дослідної кафедри історії української культури, утвореної в 1921 році у Харкові, яку багато років очолював академік Д. І. Багалій. На той час у складі кафедри було чотири секції: історії України (керував Д. І. Багалій), історії українського права (керував професор М. О. Максимейко), історії Росії (керував професор В. І. Веретенніков) та етнографії і краєзнавства (керував професор О. Ветухов).

З відновленням у 1933 році в університеті історичного факультету в його складі, поряд з іншими кафедрами, була організована і кафедра історії СРСР і УРСР, яку спочатку очолював професор М. Є. Редін, а потім (до 1945 року) — доцент І. Д. Бойко. Кафедра стала навчально-методичним і науковим центром у вивченні історії Росії і України в Харкові.

У 1957 році з кафедри історії СРСР виділилася в окрему одиницю кафедра історії Української РСР (з 1989 року — кафедра історії України), яку протягом 32 років (до вересня 1989 року) очолював професор І. К. Рибалка.

Кафедра стала випускаючою, щорічно 12–15 студентів виконували дипломні роботи за тематикою з історії України. Утворення кафедри вимагало більш цілеспрямованої і фундаментальної роботи щодо забезпечення навчальних курсів методичними розробками, посібниками та підручниками.

У 1989–1994 роки кафедру очолював професор Б. К. Мигаль. У ті роки на кафедрі працювали: доктор історичних наук, професор І. К. Рибалка, доценти: М. З. Бердута, В. І. Бутенко, В. В. Калініченко, В. В. Кравченко, С. О. Наумов, А. В. Скоробогатов.

У листопаді 1994 року В. В. Калініченко захистив докторську дисертацію і з грудня цього ж року очолив кафедру історії України.

У 2006 року докторську дисертацію захистив А. В. Скоробогатов, у 2007 році — С. О. Наумов.

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри проводиться за багатьма напрямками. У 1991–2010 роках основними науковими напрямками досліджень кафедри були: «Політична та соціально-економічна історія України XX ст.» та «Історія Слобожанщини» (науковий керівник проф. В. В. Калініченко).

Навчальна робота

Викладачі кафедри, крім читання загального курсу історії України, читають щорічно більше 10 спецкурсів, серед них: «Історична географія України», «Джерелознавство історії України», «Етапи державності України», «Історія українського мистецтва», «Економіка Слобожанщини», «Громадсько-політичний рух в Україні», «Військова історія України», «Національна символіка України», «Історія української автокефальної православної церкви», «Актуальні проблеми вітчизняної історії», «Історія українського національно-визвольного руху», «Історія українського націоналізму», «Соціальна модернізація Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.», «Методи обробки масових історичних джерел», «Українське питання» в Російській імперії (к. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)», «Історія військової справи в слобідських козацьких полках», «Український політичний рух в Російській імперії к. ХІХ – поч. ХХ ст.», «Історія українського козацтва», «Демографічні процеси на Харківщині в ХХ ст.», «Україно-російські відносини: минуле і сучасність» та інші. Викладачі кафедри здійснюють керівництво написанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт на денному і заочному відділеннях. Нині на кафедрі щорічно готують кандидатські дисертації 2–3 аспіранти, кілька здобувачів.