Історії стародавнього світу та середніх віків

Власний сайт: http://antiquity.karazin.ua/

Склад кафедри

Підготовкою фахівців займаються висококваліфіковані спеціалісти, серед яких 2 доктори історичних наук, професори, 6 кандидатів історичних наук, доцентів.

З історії кафедри

Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків була заснована у 1978 році внаслідок злиття у один науково-педагогічний колектив істориків стародавнього світу, які працювали до цього у складі кафедри стародавньої історії та археології, та істориків середньовіччя, які працювали у складі кафедри історіографії, джерелознавства і середніх віків. У цей час на кафедрі працювали: доктор історичних наук В. І. Кадєєв — завідувач кафедри, кандидати історичних наук, доценти Ю. О. Голубкін, Л. П. Калуцька, В. О. Латишева, Г. В. Фрізман, А. І. Митряєв та старший викладач В. Ф. Мещеряков. Лаборантами кафедри за її заснування були Є. В. Лєкарь та О. П. Ганжа (Яновська) — випускниці історичного факультету.

У 1980-ті роки замість Г. В. Фрізмана, котрий вийшов на пенсію, і померлої Л. П. Калуцької на кафедру прийшли І. П. Сергєєв і С. Б. Сорочан, а у 1988 році — С. В. Д’ячков. У 1992 році, після виходу на пенсію А. І. Митряєва, викладачем кафедри став О. П. Мартем’янов, а у 1994 році — випускниця аспірантури О. А. Ручинська. Старшими лаборантами кафедри працювали Л. П. Сальтєвська, випускниця історичного факультету, і Л. І. Котова, яка закінчила Харківський інститут культури.

У 2000 році доцент С.В. Д’ячков, у зв’язку з призначенням на посаду директора університетського ліцею, перейшов на кафедрі на 0,5 ставки, і на кафедру було прийнято аспіранта К. Ю. Бардолу. У 2002 році, після смерті В. Ф. Мещерякова, який працював на кафедрі з неповним навантаженням (оскільки одночасно обіймав посаду проректора університету), викладачем кафедри став випускник і пошукач кафедри С. Д. Литовченко. З 2009 року сумісником на кафедрі працює А. М. Домановський, а з 2010 — А. М. Токарев, який суміщав посаду викладача з посадою старшого лаборанта, а у 2011 році його було обрано на посаду старшого викладача кафедри. Старшим лаборантом кафедри тоді ж стала І. О. Книш.

На кафедрі захищено 22 кандидатські дисертації, 2 докторські дисертації — з історії Візантії (С. Б. Сорочан) та з історії Стародавнього Риму (І. П. Сергєєв).

Науково-дослідницька робота

Наукову діяльність викладчів, аспірантів і пошукачів кафедри зосереджено на дослідженні історії та археології Середземномор’я та Причорномор’я античної і середньовічної доби, а також економіки, суспільних рухів та ідеології європейських країн в період переходу від феодалізму до капіталізму.

Результатом дослідження зазначеної проблематики стало видання низки монографій: «Херсонес Таврический в первых веках нашей эры» (В. І. Кадєєв); «Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н. э. – V в. н. э.» (В. І. Кадєєв, С. Б. Сорочан); «Херсонес Таврический. Быт и культура» (В. І. Кадєєв); «Время молчания прошло» (автор Генріх Фаусель, перекладач Ю. О. Голубкін); «Византия IV–IХ веков. Этюды рынка» (перше видання — 1998 р., друге, випр. и доп. — 2001 р.) (С. Б. Сорочан); «Римская империя в ІІІ веке н. э.» (І. П. Сергєєв); «Жизнь и гибель Херсонеса» (С. Б. Сорочан, В. М. Зубар, Л. В. Марченко) (видання 2000, 2001, 2006 рр.); «Болгарские дневники» (В. І. Кадєєв); «История и археология Причерноморья» (В. І. Кадєєв); «Мартин Лютер. Жить и возвещать дела Господни» (Ю. О. Голубкін); «Херсонес-Херсон-Корсунь» (С. Б. Сорочан, В. М. Зубар, Л. В. Марченко); «Херсонес Таврический в середине I в. до н. э. – VI в н. э.» (колектив авторів, кафедру представляє С. Б. Сорочан); «У истоков христианства в Юго-Западной Таврике: эпоха и вера» (В. М. Зубар, С. Б. Сорочан); «Классики теологии / Эпоха Реформации и Контрреформации» (німецьке видання підготували Генріх Фріс и Георг Кречмар, відповідальний редактор і перекладач російськомовного видання Ю. О. Голубкін); «Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина Х вв.)» (С. Б. Сорочан); «Исследования о Мартине Лютере: Статьи и воспоминания» (Ю. О. Голубкін); «Маслины — античное поселение в Северо-Западном Крыму: Статьи и воспоминания» (В. О. Латишева); «Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры» (С. Б. Сорочан); «Становление официальной идеологии принципата императора Августа» (А. М. Токарев); «Історія Візантії. Вступ до візантиністики» (колектив авторів, кафедру представляють С. Б. Сорочан та А. М. Домановський); «Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического» (колектив авторів, кафедру представляє С. Б. Сорочан). Опубліковано понад 600 статей в українських і зарубіжних наукових журналах і збірниках.

З 2007 р. кафедра веде науковий блог «Василевс. Українська візантиністика» (головний редактор А. М. Домановський).

З 2011 року кафедра видає науковий щорічник з візантиністики «Нартекс» (головний редактор — С. Б. Сорочан, заступник головного редактора — А. М. Домановський).

Кафедра організувала дослідження кількох археологічних експедицій. Перша — під кервіництвом В.І. Кадєєва у 1963–1984 роки, а потім — під керівництвом С. Б. Сорочана у 1987–1990 роки, а з 1991 року і до сьогодні С. В. Д’ячкова здійснює розкопки Херсонеса Таврійського та генуезької фортеці Чембало. Північно-Кримська археологічна експедиція під керівництвом В. О. Латишевої до 1987 року досліджувала кілька античних поселень, що входили до складу Херсонеської держави біля її північних кордонів на північно-західному узбережжі Криму. Археологічна експедиція «Цитадель» з 1996 року здійснює під керівництвом С. Б. Сорочана (з 2009 року — А. М. Домановського) дослідження цитаделі Херсонеса Таврійського.

Навчальна робота

Викладачі кафедри викладають загальні курси історії Стародавнього Сходу, історії Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, історії середніх віків, історії середньовічного Сходу, а також низку спеціальних курсів, а саме: «Історія античної культури», «Історія культури середньовічної Європи», «Повсякденне життя у античному світі», «Історія культури античних міст Північного Причорномор'я», «Джерелознавство історії античності», «Джерелознавство історії середніх віків», «Історіографія історії античності», «Історіографія історії середніх віків», «Релігійні течії пізньої античності. Гностицизм», «Антична археологія», «Давньогрецька мова», «Латинська мова», «Історія культури Стародавнього Сходу», «Історія письма і книжкової справи у середні віки», «Основи і методика наукової роботи історика-медієвіста», «Історія і археологія середньовічного Херсонеса», «Вступ до біблеїстики», «Методика викладання історії стародавнього світу і середніх віків у загальноосвітній школі», «Основи науково-дослідницької праці медієвіста», «Візантія: історія, побут, менталітет» та ін.)

Адреса
61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, ауд. 5-52
Телефон: +380 (57) 707-53-37
E-mail: ancient@karazin.ua