Історії Східної Європи

Кафедра історії Східної Європи є підрозділом історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Завідувач кафедри — кандидат історичних наук, професор Володимир Михайлович Духопельников.

Склад кафедри

Підготовкою фахівців займаються висококваліфіковані спеціалісти, серед яких 4 професори, 3 доценти.

З історії кафедри

Кафедра історії Східної Європи бере свій початок з окремого курсу Г. П. Успенського, який науковець почав читати у 1807 році. У 1811 році він надрукував свій перший підручник «Опыт повествования о русских древностях». В дорадянський період на кафедрі працювало багато відомих істориків, зокрема Д. І. Багалій.

В радянські часи викладали історики С. М. Королівський, А. Г. Слюсарський, І. К. Рибалка, К. К. Шиян, В. І. Астахов, О. О. Кучер та інші.

Викладачі сучасної кафедри історії Східної Європи продовжують традиції своїх попередників.

Науково-дослідна робота

Кафедра історії Східної Європи виконує дуже важливу навчальну та наукову функцію. Науковим дослідженням сприяє сусідство України з Росією, близькість тематики, схожість інтересів, прагнення до співпраці країн, сторінки історії яких тісно переплетені між собою і вивчати їх окремо неможливо. Кафедра підтримує тісні стосунки з Бєлгородським університетом, Асоціацією національно-культурних об'єднань, яка заохочує талановитих студентів стипендіями. Кафедра всіляко сприяє налагодженню міжетнічного діалогу,  у кафедри потужний творчий потенціал і всі можливості для подальшого зростання.  Усі викладачі читають чотири загальних та 14 спеціальних курсів, що передбачають вивчення першоджерел, історіографії, суспільно-політичної думки Росії різних періодів, історичних портретів, революцій, Вітчизняної війни.

Незважаючи на різнобічність наукових інтересів на кафедрі формується напрям дослідження соціально-економічного і політичного розвитку Російської держави, у тому числі й України ХІХ століття та 20–30 років ХХ століття. Професори В. В. Лантух та Ю. П. Волосник займаються дослідженням нової економічної політики СРСР, у тому числі й України, а професор М. В. Любичев , який вивчає ранніх слов'ян та є керівником германо-слов'янської археологічної експедиції, від'їжджає до Берліну, бо його розробками зацікавилися німецькі науковці.. Кафедра високо оцінює перспективи своїх досліджень, бо Україна пройшла в своєму розвитку великий проміжок часу разом із Росією. Майбутні спеціалісти мають бути обізнаними у процесах, що відбулися в минулому і розуміти, що відбувається сьогодні. Впродовж останніх 5 років на кафедрі було захищено 9 кандидатських та докторська дисертації.

На кафедрі є простора, сучасна учбова кімната, яка обладнана телевізором та DVD-плеєром, які використовують при читанні лекцій. Особливою гордістю кафедри є найбільша на факультеті бібліотека — понад 2 тисячі екземплярів книг і журналів та відеотека.

На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток.