Історіографії, джерелознавства та археології

Власний сайт: http://historiography.karazin.ua/

Адреса

Склад

Кафедра історографіїї, джерелознавства та археології є підрозділом історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Завідувач кафедри — доктор історичних наук, професор Сергій Іванович Посохов. На даний момент на кафедрі працює 12 спіробітників: чотири професори, п’ять доцентів, один викладач, два співробітники допоміжного персоналу.

З історії кафедри

Кафедра є найстарішою в Україні такого профілю.
Засновник кафедри — відомий історіограф, доктор історичних наук, професор В. І. Астахов (1922–1972 рр.). У різні часи на кафедрі працювали такі талановити вчені, як доктор історичних наук, професор І. Л. Шерман; доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор, почесний громадянин Харкова Б. А. Шрамко; доктро історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В. К. Міхеєв.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри зосереджена на дослідженні таких проблем: «Історія історичної науки і освіти» (науковий керівник — професор С. І. Посохов), «Археологія Східної Європи епохи заліза та бронзи» (науковий керівник — доцент Ю. В. Буйнов) та «Історичне краєзнавство» (науковий керівник — професор С. М. Куделко).

З моменту створення кафедри у 1964 році її співробітники опублікували понад 1500 наукових, науково-популярних і методичних робіт. З них 30 — монографії, понад 15 навчальних посібників.

Традиційними стали наукові конференції «Астаховські читанн». Авторитетом у спеціалістів користується «Харківський історіографічний збірник», який видається на базі кафедри.

У 1997 році колектив кафедри був удостоєний премії імені Д. І. Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Співробітники кафедри підтримують активні наукові зв’язки з колегами з інших наукових та навчальних закладів. Серед наукових партнерів — Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Дніпропетровський національний університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; академічні структури: Інститут історії України, Інститут археології, Інститут сходознавства, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Центр пам’яткознавства НАН України. За кордоном наукове співробітництво розвивається з вченими Росії, США, Болгарії, Німеччини, Латвії. Співробітники кафедри беруть активу участь у діяльності Всеукраїнської спілки краєзнавців (професори С. І. Посохов та С. М. Куделко входять до складу Правління Спілки), Спілки архівістів, Харківського історико-археологічного товариства, співголовою якого є професор С. І. Посохов.

На кафедрі діють наукові студентські гуртки: з історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (керівник — доцент В. Ю. Іващенко); археологічний (керівник — доцент Ю. В. Буйнов); університетських історій (керівник — професор С. І. Посохов); науково-практичний семінар проблем регіональної і повсякденної історії (керівник — професор С. М. Куделко).

Навчальна робота

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує усі види та форми навчального процесу. Викладачі кафедри, читають загальнофакультетські курси та спецкурси з археології, архівознавства, етнології, історії первісного суспільства, історичної географії, історичного краєзнавства, історичної антропології, вступу до спеціальності, методів і методології  історичних досліджень, основ історіографії, основ музеєзнавства та понад 20 кафедральних спецкурсів. Здійснюють керівництво археологічною, музейно-архівною та педагогічною практиками.

Як і раніше тісними залишаються зв`язки з середніми школами, з обласним Палацом дитячої та юнацької творчості (відділ краєзнавства МАН), Обласною станцією юних туристів, гімназіями, ліцеями.