Про факультет

Власний сайт: http://geo.karazin.ua

Напрями підготовки

Факультет здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за освітніми рівнями «Бакалавр» і «Магістр».

Відповідно до нового переліку спеціальностей з першого вересня 2016 року факультет здійснює набір студентів на 1-й курс бакалаврату за спеціальністю «Науки про Землю»: спеціалізації «Геологія» та «Географія».

За новими правилами приймальної комісії факультет здійснює набір «молодших спеціалістів» (на 2-й та 3-й курси навчання) на бюджетній основі та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Підготовку магістрів факультет здійсню за наступним переліком спеціалізацій:

 • географія рекреації і туризму;
 • краєзнавство і туризм;
 • рекреація та екскурсійна діяльність;
 • геологія нафти і газу;
 • екогеохімія нафти і газу;
 • літологія;
 • географія;
 • гідрометеорологія;
 • конструктивна географія;
 • картографія, ГІС і ДЗЗ;
 • землеустрій, кадастр і моніторинг земель;
 • геологія;
 • геологія України та геологічний туризм;
 • геоекологія та інженерно-геологічний захист територій;
 • економічна та соціальна географія;
 • регіональний розвиток і планування територій;
 • географічне краєзнавство і світове господарство;
 • гідрогеологія;
 • охорона підземної гідросфери;
 • нафтогазова гідрогеологія.

Сьогодення факультету

Факультет активно співпрацює с більш ніж 30 університетами України, Росії, Білорусі, Молдови та інших країн світу.

Ведеться активне співробітництво з туристичною компанією TEZ TOUR, в результаті якого студенти мають змогу проходити стажування в Туреччині.

Навчальні та виробничі практики проводяться в Харківській області, в інших регіонах України та за кордоном, зокрема в Росії, Молдові, Білорусі, Румунії, Туреччині, США, Польщі, Угорщині, Великобританії, Франції.

Випускники факультету одержують направлення на роботу в освітні заклади і виробничі організації геологічного, географічного, землевпорядного, геоінформаційного, туристичного профілів, тощо.

Навчально-виховна робота

Теоретична підготовка студентів складається з 4 блоків дисциплін: фундаментальні («Вища математика», «Фізика», «Хімія»; гуманітарно-суспільні («Історія України», «Історія культури України», «Філософія», «Політологія», «Соціологія», «Культурологія», «Педагогіка», «Психологія», «Правознавство», «Іноземна мова», «Українська мова»; блоки професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін складають основну частину навчальної роботи студентів і викладаються кафедрами, відповідно до фахового напряму.

В умовах Болонського процесу студенти вивчають ряд дисциплін за власним вибором. На факультеті проводиться методична робота для іноземних студентів (підготовка до видання спеціальних методичних посібників тощо). Активно впроваджуються елементи дистанційного навчання, консультації в інтерактивному режимі тощо. Забезпеченість підручниками та посібниками на факультеті має високий рівень.

Важливим елементом навчання на геолого-географічному факультеті є навчальні та виробничі практики, зокрема для якісної підготовки студентів на факультеті обладнано дві бази учбових практик у Харківській області, а саме в с. Гайдари і поблизу м. Ізюм.

Навчальні практики студентів геологічної та гідрогеологічної спеціальностей проходять на Донбасі, в Криму, на Закарпатті, а також за маршрутом Донбас–Крим та на спеціально обладнаній басі в с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області. Виробничі практики проводяться у геологічних організаціях України, а кращі студенти відряджаються за кордон — до Росії, Єгипту, Румунії.

Навчальні практики студентів географічних спеціальностей включають в себе блок природничо-науковий, який проходить на навчально-науковій географічній базі «Гайдари» на березі р. Сіверський Донець. Блок міжзональних та міжрегіональних практик проводиться в різних регіонах України: в Криму, Карпатах, Києві, Львові, Сумах, Запоріжжі, Полтаві, Умані, на Донбасі, на Закарпатті, на Харківщині та за кордоном, зокрема в Росії, Молдові, Білорусі, Туреччині. Виробничі практики проводяться у провідних науково-дослідних, виробничих та освітянських установах та організаціях м. Києва і м. Харкова. Щорічно в рамках виробничої практики проводиться комплексна навчально-дослідницька експедиція в районах Харківської області.

На факультеті успішно ведеться виховна робота, організовуються факультетські святкування Дня студента, Нового року, Дня факультету також студенти факультету беруть активну участь в університетських святкових виховних заходах.

Наукова робота

Теоретична і практична підготовка студентів доповнюється навичками науково-дослідної роботи, яких вони отримують, беручи участь у науковій діяльності кафедр.

На кафедрах організовуються секції, клуби, семінари з різних наукових тематик. Так, у засіданнях дискусійного клубу беруть участь близько 30 осіб (студенти, аспіранти, викладачі), де обговорюються звіти студентських практик відповідно до навчальних планів, актуальні питання розвитку новітніх напрямків суспільної географії та важливі проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України.

Щороку на факультеті проводяться традиційні конференції:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Регіон: стратегія оптимального розвитку»;
 • Міжнародний науково-методичний семінар на тему: «Картографічне забезпечення сучасної географічної освіти»;
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти»;
 • Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячена пам’яті Г. П. Дубинського.

Також, проводяться семінари факультетського та університетського рівня:

 • Семінар, присвячений пам’яті академіка С. Рудницького;
 • Семінар, присвячений 60-річчю проголошення Китайської Народної Республіки.

На факультеті успішно працює Студентське наукове товариство: завдяки високому авторитету, збільшується частка студентів, які займаються науковою діяльністю. Студенти з молодших курсів обирають тему дослідження, мають змогу займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці. Студенти-науковці активно беруть участь у міжнародних наукових конференціях (на географічних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова, Львівського національного університету імені Івана Франка, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Донецького національного технічного університету, Дніпропетровського національного університету, Одеського державного екологічного інституту, Бєлгородського державного університету, Московського державного університету, Санкт-Петербурзького державного університету тощо), що проводяться в провідних наукових центрах України та близького зарубіжжя. Невипадково, студенти факультету успішно виступають на студентських наукових олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт регіонального та державного рівнів, зокрема, студенти факультету є переможцями регіонального і призерами Всеукраїнського конкурсів; беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, мають власні публікації, успішно беруть участь у стипендіальних програмах державного рівня, зокрема у 2009/2010 навчальному році, 5 студентів факультету стали стипендіатами програми Завтра.ua фонду В. Пінчука.

На факультеті видається три фахових збірника, включених до переліку ВАК України:

 • Вісник Харківського національного університету, серія «Геологія. Географія»;
 • Часопис соціально-економічної географії;
 • Проблеми безперервної географічної освіти і картографії