Гідрогеології

Власний сайт: http://hydrogeology.univer.kharkov.ua/

Початок досліджень з гідрогеології у Харківському національному університеті пов’язаний з діяльністю його засновника — В.Н. Каразіна, у працях якого знаходимо замітки по геології та гідрогеології Харківщини. Різносторонні дослідження з гідрогеології в університеті пов’язані з діяльністю академіка Н. Д. Борисяка, професорів І. Ф. Леваківського та О. В. Гурова. До 1917 року гідрогеологічні дослідження в Харківському університеті пов’язані з бурінням артезіанських свердловин, вивченням мінеральних вод. В цих роботах брали участь професори К. А. Богословський, А. С. Федоровський та інші.

З 1917 році педагогічну та науково-дослідну роботу в галузі гідрогеології проводять професори Д. М. Соболєв, Р. Р. Виржиковський, Г. Г. Мальований, доценти А. С. Таран, Г. М. Захарченко, О. Н. Макаренко, І. Г. Сухно, Г. Г. Великий та інші. З 1984 по 1986 рік кафедру очолював доцент К. А. Нємець. У 1986–1995 роках кафедрою керував доцент В. О. Терещенко. З 1995 року по 2011 рік кафедрою керував професор К. А. Нємець. З 2011 по 2012 рік завідуючим кафедри був професор І. К. Решетов. З травня 2012 року по вересень 2014 року обов’язки завідувача кафедри виконув професор А. Й. Лур’є. З вересня 2014 року завідувачем кафедри обрано І. В. Удалова.

Кафедра гідрогеології за понад 70 років її праці підготувала близько 1600 висококваліфікованих фахівців з гідрогеології та інженерній геології, які успішно працюють у різних сферах народного господарства України, країн СНД і дальнього зарубіжжя. Серед них кандидати і доктори наук, академіки, лауреати державних премій, головні геологи та гідрогеологи провідних виробничих організацій. За час існування кафедра гідрогеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна стала провідним центром гідрогеологічної науки на Лівобережній Україні.

Сьогодні на кафедрі працюють і викладають 3 професори та 4 доценти.

Кафедра готуєбакалаврів геології за напрямком «Гідрогеологія» і спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Гідрогеологія»;

Серед професійно-орієнтованих дисциплін на кафедрі викладаються: «Загальна гідрогеологія», «Регіональна гідрогеологія», «Інженерна геологія», «Регіональна інженерна геологія», «Динаміка підземних вод», «Екологічна гідрогеологія», «Нафтогазова гідрогеологія», «Радіогідрогеологія», «Теорія фільтрації», «Мінеральні води», «Методика геологічних та інженерно-геологічних досліджень», «Моделювання в гідрогеології», «Оцінка запасів підземних вод», «Ґрунтознавство», «Механіка ґрунтів», «Історія та методологія гідрогеологічних наук», «Організація геолого-розвідувальних робіт та складання кошторисів», «Еколого-геологічна зйомка та моніторинг», «Гідрогеотермія», «Гідрогеохімія», «Основи геохімії», «Технічна меліорація ґрунтів», «Інженерна гідрогеологія».

Спеціалізація магістрів і спеціалістів кафедри

Охорона підземної гідросфери

Підземна гідросфера — це джерело питної води, лікувальних мінеральних вод, тепла Землі, а також необхідних для промисловості мікроелементів. Для того, щоб підземна гідросфера все це забезпечувала, її необхідно охороняти, раціонально використовувати її ресурс, контролювати і не допускати її забруднення.

Нафтогазова гідрогеологія

Основна частина українських родовищ природного газу та нафти розташована у східному регіоні України. Гідрогеологічні матеріали широко застосовуються при проведені пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ. Визначення шляхів проникнення води у поклади вуглеводнів та можливість їх попередження — це проблеми, які успішно вирішують гідрогеологи.

Інженерно-геологічний захист територій

Інженерна геологія — це наука, яка вивчає властивості гірських порід (ґрунтів), природні геологічні та техногенно-геологічні процеси у верхніх горизонтах земної кори у зв’язку з будівельною діяльністю людини. Головна мета інженерної геології — вивчення природних геологічних умов місцевості до початку будівництва, а також прогнозування тих змін, що відбудуться у геологічному середовищі в процесі будівництва і при експлуатації інженерних споруд.

Практики студентів

Навчальні та виробничі практики проводяться не лише в межах свого регіону, а й в інших областях України.

Студенти першого курсу проходять навчальну практику спільно із студентами геологічних спеціальностей на Донбасі, в Криму, на Закарпатті тощо.

Студенти другого курсу проходять навчальні та виробничі практики у с. Кам’янка поблизу м. Ізюм Харківської області (на навчальній базі).

Життя кафедри

Теоретична і практична підготовка студентів кафедри здійснюється не лише в навчальних лабораторіях університету, а і в Харківському науково-дослідному інституті екологічних проблем, УкрВодГео, Харківській комплексній геологорозвідувальній експедиції, УкрНДІІНТВ, УкрНДІГаз тощо.

Значна увага приділяється освоєнню студентами комп’ютерної техніки, вивченню іноземних мов з початкового рівня (англійської, німецької, французької, китайської тощо). Кафедра має науково-дослідні лабораторії, як в університеті, так і за його межами (с. Кам’янка Ізюмського району).

Сьогодні на кафедрі навчається понад 140 студентів. Найкращі студенти мають змогу навчатися в аспірантурі та захищати дисертаційні роботи.

На старших курсах студенти мають можливість одночасно навчатися за індивідуальним планом та працювати.

Дозвілля студентів

Кафедра дбає про організацію дозвілля студентів. Навчальний рік починається із свята першокурсника. Проводяться свята: День студента, Новий Рік, Свято випускників, день геолога, день факультету, КВК та інші, під час яких студенти мають можливість розкрити свої творчі здібності. Для студентів організовуються екскурсії, спортивні змагання, туристичні подорожі тощо.

Працевлаштування випускників

  • в геологічних організаціях, які займаються питаннями питного водопостачання та розвідкою мінеральних лікувальних вод;
  • в нафтогазових організаціях;
  • у науково-дослідних інститутах, які займаються питаннями екології, геології, гідрогеології;
  • в проектних інститутах, які займаються інженерними вишукуваннями під будівництво технічних та промислових об’єктів.