Геології

Власний сайт: http://geologia.univer.kharkov.ua/

Абітурієнту

Кафедра готує бакалаврів, магістрів, спеціалістів геології. Термін навчання — 4 роки. На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів та спеціалістів з геології (строк навчання —1 рік).

Випускники кафедри успішно працюють у науково-дослідних інститутах та геологічних підприємствах практично в усіх країнах СНД, а також в країнах дальнього зарубіжжя.

Історія кафедри

Кафедра геології була створена в 1863 році — тоді було введено новий устав Харківського університету, відповідно до якого зі складу єдиної в той час геологічної кафедри мінералогії й геогнозії було виділено кафедру геології й палеонтології, першим завідувачем якої було обрано Івана Федоровича Леваковського (1828–1893). Він з 1880 по 1887 рік обіймав також посаду декана фізико-математичного факультету, у складі якого перебували в той час геологічні кафедри. В подальшому на кафедрі працювали видатні геологи — професори М. Д. Борисяк, О. В. Гуров, Д. М. Соболев, В. П. Маридін.

При кафедрі працює польова навчальна лабораторія (база) геолого-розвідницької справи й геофізики в с. Кам'янка Ізюмського району Харківської області , яка складається з парку бурових пересувних агрегатів, приміщення, де вони зберігаються (гаражі), трьох одноповерхових будинків (гуртожитків) для викладачів та гостей бази. При лабораторії в окремому приміщенні (навчальний клас) зусиллями викладачів кафедри к. н. В. Г. Космачова та М. В. Космачової створено унікальний музей геології Ізюмського району. За лабораторією на березі р. Сіверський Донець юридично закріплена територія (полігон), яка використовується під час літньої практики з бурової справи, геофізики, геокартування, гідрогеології. На полігоні студенти та викладачі перебувають у вагончиках, обладнаних ліжками. Їжа готується під навісами на металевих печах, є холодильники. Столовою служить металевий навіс. Для роботи студентів над звітами на полігоні встановлюється навіс до якого підводиться електроенергія. Таку базу і можливість проведення повноцінної комплексної навчальної геологічної практики, наукових геологічних екскурсій, геологічних наукових досліджень не має ні один з вищих учбових закладів України, тому кафедра й факультет прикладає усіх зусиль до збереження лабораторії та полігону.

За роки існування кафедра підготувала фахівців з геології, які працюють в геологами і науковими співробітниками на території від Камчатки і Сахаліну до Карпат і Криму, на півночі — в Уренгої і Мурманську, викладають в середніх і вищих начальних закладах Росії, Китаю, В'єтнаму, Ірану, Єгипту, Болгарії та Польщі. Деякі випускники працюють в США та інших країнах.

В 1993 році при кафедрі геології засновано студентський науково-дослідний загін для вивчення структури різних регіонів України з метою пошуку золота й інших корисних копалин. У складі загону при повній відсутності фінансування з будь-якого боку проведено 11 польових експедицій на Український кристалічний щит, у Донбас, Приазов’я, Закарпаття.

Серед наших випускників — лауреати ленінської премії Б.С. Воробйов — за відкриття Шебелинки, М. З. Палей — першевідкривач «середньоазіатського Клондайку», золотоносного Мурун-Тау, першевідкривач найбільшого родовища платини на Далекому Сході В. Е. Кріт, професори В. П. Макрідін, доктори наук В. Паливанов, І. Ю. Лапкін, Щ. М. Васильєв, В. Істомін та багато інших.

Кадровий склад

На кафедрі навчальну та науково-дослідну роботу здійснюють висококваліфіковані фахівці, серед яких — професор та 7 доцентів.

Навчальний процес

До складу кафедри входить навчальна лабораторія геокартування, геологорозвідувальної справи й геофізики в с. Кам'янка Ізюмського р-ну Харківської обл.

Для того, щоб стати фахівцем з геології, студенти вивчають обов'язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, серед яких: «Філософія», «Культурологія», «Правознавство», «Історія України», «Українська мова», «Іноземна мова» та ін.

До циклу фундаментальних загальнонаукових наук відносяться: «Вища математика», «Хімія», «Фізика», «Інформатика з геоінформаційними системами» тощо.

Професійно орієнтованими дисциплінами є: «Загальна та польова геологія», «Історична геологія і палеонтологія», «Структурна геологія», «Геоморфологія та четвертинна геологія», «Геотектоніка», «Регіональна геологія та геологія України», «Загальна стратиграфія», «Пошуки та розвідка корисних копалин» тощо.

Кафедра забезпечує викладання фахово орієнтованих спецкурсів: «Геологічні формації», «Економіка, організація та планування ГРР», «Геологія нафти та газу», «Еталогенія й структура рудних полів», «Пошуки та розвідка родовищ нафти та газу», «Мікропалеонтологія», «Геологорозвідувальна справа та техніка безпеки», «Історія та методологія геологічних наук», «Складання проектів та кошторисів», «Методи геологічної зйомки», «Інформатика» та інші.

Навички практичної діяльності майбутні геологи отримують під час навчальних та виробничих практик. Навчальні практики проходять за маршрутом Донбас–Крим та на спеціально обладнаній басі в с. Каменка Ізюмського району Харківської області. Викладачі кафедри учбову практику з загальної геології, яка проводиться в Криму або в Карпатах, забезпечує учбова практику по бурінню і учбову практику з геокартування. Виробничі практики проводяться у геологічних організаціях України, а кращі студенти відряджаються за кордон — до Росії, Єгипту, Румунії.

Наукові напрямки кафедри:

  • Мезозойські (юрські та крейдові) Brachiopoda (морфологія, мікроструктура черепашки, стратиграфія, палеобіогеографія);
  • Нанопланктон пізнього мезозою (юрський та крейдовий);
  • Палеобіогеохімія викопних безхребетних;
  • Геологічне краєзнавство — вивчення геолого-географічних пам'яток природи.

Наукові роботи присвячені такій тематиці:

  1. Літологія, мінералогія і геохімія таврійської флішової формації Криму та юрських відкладів ДДЗ.
  2. Мінерали кремнезему України.
  3. Регіональна геологія — геологія Харківщини.

За цією тематикою опубліковано близько 100 наукових статей, частина з них — у співавторстві з професором М. В. Логвиненком, професором Г. В. Карповою і іншими.

Наукові роботи присвячені розробці проблем геолого-географічного краєзнавства і геологічних пам’яток Харківщини. За цією тематикою опубліковано понад 50 статей.