Економіки та менеджменту

Сучасна креативна кафедра з багаторічними традиціями — кафедра економіки та менеджменту.

У своєму історичному розвитку кафедра економіки та менеджменту пройшла складний шлях, який розпочався у 1967 році зі створення кафедри планування народного господарства та економіки промисловості під керівництвом к. е. н., доц. Юрія Терехова, а з 1985 року — д. е. н., професора Володимира Петровича Бабича. Кафедра надає класичну освіту із застосуванням новітніх методів під керівництвом д. е. н., професора Ганни Олександрівни Дорошенко. Викладачі кафедри організують активне дозвілля, участь у факультетських та університетських заходах. Студенти приймають участь і перемагають у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Налагоджена співпраця з Політехнічним університетом Лодзі (м. Лодзь, Польща) з проведення обмінних практик.

Випускники кафедри працюють на відповідальних посадах у різних сферах національної економіки. Значна частина працює в апаратах управління Харківської, Сумської та інших областей, у вищих навчальних закладах, на значних підприємствах міста та України, а також в Адміністрації Президента України. Випускники кафедри стали докторами наук, професорами, академіками, займають посади деканів, проректорів, ректорів.

Освітні програми рівня «Бакалавр»

Спеціальність Освітньо-професійна програма Максимальний навчальний час
073 «Менеджмент» «Менеджмент організацій» 4 роки
281 «Публічне управління
та адміністрування»
«Публічне управління та адміністрування» 4 роки
073 «Менеджмент» «Менеджмент бізнес-процесів» 4 роки

Освітні програми рівня «Магістр»

Спеціальність Освітньо-професійна програма Максимальний навчальний час
073 «Менеджмент» «Менеджмент організацій» 1 рік 4 місяці
073 «Менеджмент» «Адміністративний менеджмент» 1 рік 4 місяці
073 «Менеджмент» «Бізнес-менеджмент» 1 рік 4 місяці

Напрями діяльності

Напрямами діяльності кафедри економіки та менеджменту визначаються сучасними тенденціями ринку праці, інноваційними освітніми технологіями і направлені на підвищення конкурентоспроможності випускників, а також рейтингу кафедри та університету:

  • навчально-методична робота: оновлення освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до нових стандартів вищої освіти; забезпечення дистанційних курсів Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання; затвердження актуальних тем курсових, магістерських робіт відповідно до загальнодержавних програм, а також концепцій і стратегій освіти; розробка і впровадження міжфакультетських освітніх програм для студентів;
  • науково-дослідницька робота: публікація наукових праць, що індексуються міжнародними науково метричними системами Web of Science та SCOPUS; участь у міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях; мотивація талановитих студентів до участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, до написання наукових статей і участі у конференціях.
  • організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
  • освітня, наукова та соціально-гуманітарна та профорієнтаційна робота зі студентами, співпраця з роботодавцями;
  • міжвузівська та міжнародна співпраця, розширення міжнародних зв’язків (Республіка Польща);
  • впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний та науково-дослідний процеси, посилення інтерактивної складової у них.

Досягнення

Кафедра економіки та менеджменту економічного факультету нагороджена дипломом: за повноту та якість методичного забезпечення магістерської програми «Адміністративний менеджмент» заочної форми навчання в системі дистанційного навчання, перемога груп ЕН–31, ЕН–32 під кураторством Крикун О. О. в конкурсі «Краща група»

Студенти, які посіли призові місця:

1. Валатіна К. К. переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузь знань «Стратегічний менеджмент», 2016 рік.

2. Жмурко Д., Коротка Д., Хлібосолов А., Черниченко І. (переможці II Міському турнірі економістів серед студентів вищих навчальних закладів на базі ХНЕУ ім. Семена Кузнеця), м. Харків, 2016 рік.

3. Борисенко К. О., Єрьоміна Д. Ю. (переможці ХІ Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт), 2017 рік.

4. Хлібосолов А. С., Черниченко І. В. (переможці I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства»), 2017 рік.

5. Жмурко Д. С., переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузь науки «Управління персоналом та економіка праці», 2018 рік.

6. Меденець В. В., переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузь науки «Управління персоналом та економіка праці», 2018 рік.

7. Рибалка А. С. переможець І етапі В Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузь знань «Підприємництво», 2018 рік.

8. Хлібосолов А. С., переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузь науки «Управління персоналом та економіка праці», 2018 рік.

9. Хлібосолов А. С., Жмурко Д. С. (переможці I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства»), 2018 рік.

10. Хлібосолов А. С., Жмурко Д. С., Черниченко І. В. (переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності»), м. Одеса, 2018 рік.

Контактна інформація

Адреса: вул. Мироносицька, 1, к. 3-22

Телефон: +380 (57) 707-52-29; +380 (50) 965-99-69; +380 (97) 499 03 29

E-mail: ekomanagement@karazin.ua