Економіки та менеджменту

Кафедру економіки та менеджменту засновано в 1967 році. На кафедрі працюють 3 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор, академік Української академії інформатики, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Петрович Бабич.

Кафедра здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за денною, заочною та дистанційною формами навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Спеціальність «Менеджмент організацій» перспективна і унікальна, тому що готує управлінців із глибоким знанням економіки, що гарантує широкий вибір посад і просування по службі. Підготовка студентів здійснюється на високому професійному рівні, що відповідає сучасним вимогам.

Для бізнесменів і управлінців впроваджено магістерську програму з адміністративного менеджменту, яка дозволяє поглибити та систематизувати отримані в практичній діяльності знання і досягти успіху в бізнесі (аналог МВА).

Кафедра веде підготовку кадрів вищої кваліфікації. Щорічно на кафедрі навчаються 15–17 аспірантів і 1–2 докторанта.

На кафедрі функціонує Спеціалізована Вчена рада з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою», головою якої є професор В. П. Бабич.

Випускники кафедри працюють на відповідальних посадах у різних сферах національної економіки. Значна частина працює в апаратах управління Харківської, Сумської та інших областей, у вищих навчальних закладах, на значних підприємствах міста та України, а також в Адміністрації Президента України. Випускники кафедри стали докторами наук, професорами, академіками, займають посади деканів, проректорів, ректорів.