Лабораторія еколого-аналітичних досліджень

Діяльність лабораторії спрямована на виконання лабораторних досліджень з якості харчових продуктів, ґрунтів, водного та повітряного середовища для проведення студентських навчальних та дипломних робіт.

Лабораторію укомплектовано атомно-абсорбційним спектрофотометром С–115ПК, фотоколориметрами КФК–2 та КФК–3, полярографом універсальним ПУ–1 з самописцем, рН–метрами та іонометрами лабораторними, центрифугами, вагами аналітичними ВЛА–200 та технохімічними вагами, дистилятором, муфельною піччю, сушильними шафами, пробовідборником повітря ПУ, люксметрами та іншими приладами, а також лабораторним посудом, реактивами і методично-науковою літературою.

Лабораторія має дозвіл Територіального управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області, що надає право на проведення досліджень на приладах та обладнанні з використанням небезпечних речовин 2, 3, 4 класу небезпеки і посудин, що працюють під тиском.

У лабораторії проводяться роботи з пробопідготовки та визначення якості та хімічних властивостей об’єктів оточуючого середовища (ґрунту, харчових продуктів рослинного та тваринного походження, водних об’єктів, опадів, снігу, роси тощо).

На базі лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття та дослідження з передкваліфікаційної практики.