Моніторингу довкілля та природокористуванняКафедра моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій створена 2007 року, забезпечує підготовку: бакалаврів за напрямами «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і «Охорона праці» та спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Екологія і охорона навколишнього середовища».

  До професорсько-викладацького складу кафедри входять доктор наук, професор та 5 кандидатів наук, доцентів.

  Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

  • Метеорологія і кліматологія
  • Загальна гідрологія
  • Ландшафтознавство
  • Екологія виробничої і невиробничої сфери
  • Моніторинг грунтів
  • Екологічне право
  • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
  • Організація управління в екологічній діяльності
  • Природоохоронне інспектування
  • Картографічний метод в екології
  • Моделювання і прогнозування стану довкілля.
  • Екологічна безпека
  • Управління екологічною безпекою
  • Екологічна метеорологія і кліматологія
  • Ландшафтна екологія
  • Екологічна демографія
  • Геоінформаційні системи
  • Основи екологічного ризику
  • Сучасні методи визначення екологічного ризику
  • Управління екологічною безпекою
  • Теорія катастроф
  • Планування експериментальних досліджень
  • Засоби збалансованого природокористування агросфери
  • Науково-практичний семінар 1

  Викладачі кафедри керують навчальними практиками.

  В організаціях та установах України проводиться виробнича практика. Головним чином, це Державні управління охорони навколишнього природного середовища та Державні екологічні інспекції в областях України, ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», УкрНДІ Екологічних проблем тощо.

  Науково-дослідна робота, що виконується на кафедрі охоплює таку тематику:

  • Моніторинг екологічного стану компонентів і комплексів довкілля.
  • Аналіз фрактальних властивостей навколишнього середовища.
  • Агроекологія.
  • Екологічна метеорологія і екологія атмосферного повітря.

  Кафедра є орагнізатором проведення у Харківському національному університеті імені В. Н.Каразіна щорічної конференції Всеукраїнські наукові Талієвські читання, за матеріалами виступів на яких видається збірка статей «Охорона довкілля».

  Викладачі кафедри активно проводять профорієнтаційну роботу:

  • готують Дні відкритих дверей, День випускника,
  • працюють у Малій академії наук з обдарованими школярами,
  • входять до складу журі шкільних конкурсів наукових робіт і олімпіад,
  • читають лекції у «Школі юного еколога».