Про факультет

Власний сайт: http://www-csd.univer.kharkov.ua/

Факультет комп’ютерних наук готує бакалаврів з напрямів підготовки «Комп’ютерні науки», «Системна інженерія», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем». Підготовка спеціалістів і магістрів ведеться зі спеціальностей «Інформаційні управляючі системи та технології», «Системи управління та автоматики», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем».

Термін навчання — 4 роки за рівнем «бакалавр», 5 років за рівнем «спеціаліст» та 6 років за рівнем «магістр».

Факультет здійснює підготовку аспірантів зі спеціальностей «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та «Інформаційні технології».

На факультеті працюють 5 кафедр, Центр інформаційних технологій, відкрита Мережева академія CISCO.

Станом на 2014/2015 навчальний рік на факультеті проходять навчання 401 студент.

Факультет комп'ютерних наук був заснований 7 серпня 2001 року силами механіко-математичного і фізико-технічного факультетів університету. У наступні роки факультет розширив напрями підготовки фахівців, значно збільшив свою матеріально-технічну базу, нарощував темпи проведення науково-дослідних робіт. У 2007 році на базі факультету був створений Центр інформаційних технологій.

Специфіка підготовки фахівців за спеціальностями полягає в підготовці кадрів для наукоємних технологій, що пов’язані з комп’ютерним управлінням сучасними інформаційними системами, моделюванням процесів і управлінням у атомно-ядерних, радіаційних та плазмових технологіях, розробкою і експлуатацією комп’ютерних систем управління складними комунікаційними та радіоелектронними комплексами.

Факультет комп’ютерних наук входить до Інституту високих технологій університету. У межах інституту створено навчально-наукові комплекси в провідних наукових установах України, таких як Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Науковий фізико-технологічний центр МО та НАН України, Національне космічне агентство України. На базі цих комплексів студенти проходять навчальну, виробничу й дипломну практики. Інститут має добрі відносини з провідними науковими установами Росії, Німеччини, США, Канади, Польщі, де кращі студенти проходять ознайомчі та дипломні практики, а випускники — довгострокове наукове стажування.

Партнерами факультету є провідні компанії у галузі IT-технологій, зокрема Sigma Ukraine, Qualium Systems, NIX Solutions, TEAM International.