Органічної хімії

Кафедру було засновано в 1894 році як відділення органічної хімії із самостійним фінансуванням. Але наукові дослідження з органічної хімії було розпочато значно раніше професором Ейнбортом (1842 р.) з хімії ксантина. Викладання органічної хімії розпочалося з лекцій професора А. Ходнева, він також створив і видав перший самостійний курс органічної хімії. Потім її читали М. Бекетов, професори Ф. Гарнич-Гарницький, Г. Лагермарк, А. Альбицький та інші. Професори А. Кіпріанов, Н. Валяшко, Ю. Габель, Б. Красовицький, Е. Хотинський, Л. Литвиненко, В. Лаврушин, С. Цукерман створили славу кафедрі органічної хімії і всесвітньо відомі методичні та наукові школи. З 1990 року кафедру очолив професор В. Орлов.

Сьогодні кафедра веде підготовку студентів хімічного та медичного факультетів, викладаючи загальні курси «Органічна хімія» та «Біоорганічна хімія» спільно з лакбораторним практикумом. Готує студентів 4 і 5 курсів за двома спеціальностями: «Органічна хімія» та «Фармацевтична хімія». З цією метою читаються спецкурси: «Теоретичні основи органічної хімії», «Основи стереохімії», «Синтез та аналіз органічних сполук», «Реакційна здатність органічних сполук та механізми реакцій», «Фізична органічна хімія», «Хімія гетероциклічних сполук», «Медична хімія», «Фармацевтична хімія», «Стереоселективний синтез»

Кафедра підтримує тісні зв’язки з українськими та закордонними колегами, зокрема з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту органічної хімії НАН України, Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, Воронежського державного університету, Католицького університету Льовена (Бельгія), (Колумбія) та інших. Наукові дослідження кафедри координуються Науковою Радою НАН України та Академії Вищої школи по відділенню «Органічна хімія» на таких напрямках:

  • Органічний синтез: розробка нових методів синтезу фото- і біологічно-активних сполук;
  • Фізико-хімічне та спектроскопічне дослідженнях імічної та електронної будови органічних молекул;
  • органічні люмінофори з аномальними стоксовими зсувами.

Співробітники кафедри є авторами ряду підручників та монографій, наприклад, унікального за змістом підручника «Медицинская химия», а також численних наукових робіт у періодичних фахових виданнях з високим імпакт-фактором.

За участю кафедри регулярно (раз на 3 роки) проходять міжнародні конференції «Хімія азотвмісних гетероциклів».

Очолює кафедру заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор ХНУ, доктор хімічних наук, професор Валерій Дмитрович Орлов. На кафедрі працюють 4 доктори хімічних наук, професори та 4 кандидати наук, серед яких 3 — доценти).