Про факультет

Власний сайт: http://biology.karazin.ua/

Біологічний факультет готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Біологія». Термін навчання при підготовці бакалаврів — 4 роки (кваліфікація «лаборант в галузі біології»). У 2015 році факультет розпочав підготовку бакалаврів за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія». Термін навчання 4 роки з отриманням кваліфікації «фахівець з біотехнології».

На 8 кафедрах факультету можна отримати декілька спеціалізацій: «Біохімія», «Ботаніка і екологія рослин», «Генетика і цитологія», «Зоологія і екологія тварин», «Мікробіологія та вірусологія», «Мікологія та фітоімунологія», «Молекулярна біологія і біотехнологія», «Фізіологія та біохімія рослин», «Фізіологія людини і тварин».

На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться підготовка магістрів (термін навчання — 1,5 роки) , спеціальність 091 Біологія, за чотирма освітніми програмами: «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини і тварин». Зарахування до магістратури відбувається за результатами конкурсу, у якому враховуються результати навчання (диплом бакалавра), наукова робота студента, а також результати фахового іспиту та іспиту з іноземної мови.

Підготовка кадрів здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі. На факультеті здійснюється також перепідготовка фахівців з вищою освітою (друга вища освіта) на контрактній основі.

Навчальна робота

Важлива роль у фаховій підготовці бакалаврів біології належить викладанню природничо-наукових дисциплін: неорганічна, аналітична, органічна та біоорганічна хімія, фізика, вища математика, інформатика та ін. До переліку нормативних дисциплін професійної спрямованості входять ботаніка, зоологія, екологія, цитологія, гістологія, анатомія, генетика, селекція, фізіологія, біохімія, мікробіологія, вірусологія, імунологія, біофізика, біотехнологія, молекулярна біологія, теорії еволюції та багато інших. Обов’язковою складовою загальнобіологічної освіти є практика на навчально-наукових базах. Метою практики є закріплення теоретичних знань, отриманих під час аудиторних занять і самостійної роботи, розширення практичних умінь та навичок.

Після 1 та 2 курсів студенти проходять навчально-польову практику на Біологічній станції, котра є структурним підрозділом університету. Під час практики студенти виконують індивідуальну науково-дослідну роботу і беруть участь у природоохоронних заходах. Наприкінці 3-го курсу студенти захищають курсову роботу зі спеціальності і проходять виробничу практику у провідних НДІ, заповідниках, ботанічних садах України. Викладання спеціальних курсів і проведення спецпрактикумів на 4-му курсі, а також виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів забезпечується відповідними кафедрами.

План підготовки магістрів побудований на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра біології. Кафедри, що готують магістрів за відповідною спеціальністю, забезпечують викладання спеціальних курсів і виконання дипломних робіт протягом усього терміну навчання

Високому рівню підготовки біологів сприяють навчально-наукові бази: Біологічна станція, лабораторії, Гербарій CWU, Ботанічний сад, Музей природи, зоопарк, заповідники, філії кафедр в науково-дослідних інститутах Харкова, в тому числі Інститут біології університету.

Наука і міжнародне співробітництво

Факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України, близького зарубіжжя, а також США, Франції, Німеччини, Канади, Великої Британії, Чехії, Словенії, Італії, Чилі та інших країн.

На факультеті успішно працює Студентське наукове товариство. Студенти вже з молодших курсів мають змогу займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці.

На факультеті діє аспірантура за спеціальностями «Біохімія», «Генетика», «Ботаніка», «Фізіологія людини та тварин», «Цитологія, клітинна біологія, гістологія» та «Біотехнологія».

Фахові видання

На факультеті видається Вісник Харківського національного університету, серія «Біологія».

Історія

Історія факультету бере свій початок з 1804 року від кафедри природничої історії і ботаніки відділення фізичних і математичних наук. Біологи університету зробили великий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки. Серед них — лауреат Нобелівської премії І. Мечников; відомі вчені-ботаніки В. Черняєв, Л. Рейнгардт, Л. Ценковський, В. Арнольді, О. Коршиков, Л. Шкорбатов, О. Матвієнко, Ю. Прокудін; мікологи-фітопатологи А. Потебня, Т. Страхов; фізіологи та біохіміки рослин В. Палладін, В. Залесський, Г. Семененко; зоологи О. Чернай, О. Нікольський, В. Станчинський, С. Медведєв, Е. Уманський, М. Калабухов, Є. Лукін, В. Епштейн; фізіологи людини і тварин І. Щелков, В. Данилевський, О. Нагорний, В. Нікітін; біохіміки І. Буланкін, Є. Паріна, П. Каліман; генетики І. Поляков, М. Дубінін, В. Шахбазов.

Зараз навчальний процес, наукову, методичну та організаційну роботу забезпечують понад 80 висококваліфікованих викладачів — професорів, доцентів.