Факультети

Наразі до складу університету входить 20 факультетів: біологічний, геолого-географічний, екологічний, економічний, іноземних мов, історичний, комп’ютерних наук, медичний, механіко-математичний, міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, психології, радіофізичний, соціологічний, фізико-енергетичний, фізико-технічний, фізичний, філологічний, філософський, хімічний, юридичний.

На факультетах, у Центрі міжнародної освіти, Центрі довузівської підготовки навчається близько 16 тисяч студентів та слухачів, 500 аспірантів та докторантів. У наукових дослідженнях та підготовці кадрів беруть участь 347 докторів наук, професорів, понад 1 000 кандидатів наук, доцентів. Серед працівників університету — 23 академіки і члени-кореспонденти НАН України та галузевих академій.

Підготовка фахівців у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна здійснюється за 115 спеціальностями та спеціалізаціями, охоплює весь спектр сучасної класичної університетської освіти.