V. Sklyar Vyacheslav >> Karazin University
cde Logo

V. N. Karazin Kharkiv National University (Official Site)

V. Sklyar Vyacheslav

Deputy Dean for Education

Assistant Professor

Phone: 707-56-76

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 3-35

E-mail: